Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer: Historische Kring Eemnes, jrg 40 nr. 4, december 2018
Een bijzondere aflevering, die dankzij bakkerij Tetteroo, 70 jaar in bedrijf, huis aan huis werd verspreid. Uiteraard in de serie ‘bakkers in Eemnes’ een artikel over de geschiedenis van deze bakkerij, van de hand van Henk van Hees. Hij vertelt in twee andere afleveringen over ‘de Bakkerswinkel in het winkelcentrum Torenzicht’ en geeft tevens het woord aan de ‘Eemnesser Arnold Raven over zijn werkzaam leven als banketbakker’.

De serie ‘Eemnes in de Eerste Wereldoorlog’ wordt vervolgd met informatie over de vluchteling ‘Jaak Boonen’ en de later gekomen Oostenrijkse kinderen, die in de jaren 1920-1925 hier verbleven.

Na een artikel over de oud-wethouder Roel Kraefft volgt het verslag van de uitreiking (postuum) van de Yad Vashem-onderscheiding aan het Eemnesser echtpaar Willem Mol en Willempje Mol- van Middendorp op 10 oktober 2018. Zij verborgen Joodse onderduikers in hun huisje op Kerkstraat 18. Ook Jaap Huisman, daar ook ondergedoken, ontving deze onderscheiding postuum voor zijn hulp: onder andere het vervalsen van identiteitspapieren. Klik hier om het artikel te lezen.

In enkele kleinere bijdragen wordt Jaap Frantsen, ‘klokkenluider en luidmeester’, in het zonnetje gezet, de Eemnesser vlag besproken en de 100-jarige Cor Kroes-Hoogeboom, lid van onze Historische Kring, nogmaals gefeliciteerd.

Kortom: weer veel te lezen voor een geïnteresseerde Eemnesser en anderen.

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien, inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds ‘Eemnes’ op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.

 
Sluit Menu