Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer: HKE jaargang 40, no. 2; juli 2018
Het tijdschrift van de Historische Kring gaat dit keer voor het grootste deel over bakkers, burgemeesters en dominees. In die volgorde wil ik de interessantste artikelen hier bespreken. Allereerst een 4e deel van “Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen” waarin Henk van Hees vooral bakkerij Heek (en voorgangers), Wakkerendijk 3, zeer uitgebreid beschrijft. Drie interviews, één met het vroegere winkelmeisje tevens bezorgster Co van Hamersveld, één met bakkersdochter Fijtje Heek en één met de voormalige bakkersknecht Wil Fokken, maken het artikel tot een zeer lezenswaardig leesstuk. Als “uitsmijter” wordt ook nog de bakkerij op Meentweg 113 besproken.

Dan de burgemeesters. Oud-burgemeester Rutgers van Rozenburg ontving bij zijn afscheid een fraai afscheidsalbum, gemaakt door kunstenares Gretha Pieck. Dit album ligt bij gelegenheid van de tentoonstelling “Eemnes en de Eerste Wereldoorlog” in een vitrine in de Oudheidkamer. Erbij ligt een kopie, waarin alle Eemnessers kunnen zien, of hun familie als heemraad of hoofdingeland bij de schenker, het waterschap, dat jaar (1916) ingeschreven stond. Verderop in het blad staan drie oud-burgemeesters genoeglijk met elkaar te praten en een glaasje wijn ? te drinken. Jaap Groenveld schreef hier teksten bij.

Tenslotte de dominees. Evert van Andel zocht de geschiedenis van de pastorie van Eemnes-Binnen uit. Hij deed dit in de archieven alsook ter plekke. Als kenner van de bouwtechnieken bekeek hij het pand (Wakkerendijk 226) kritisch en achterhaalde zo een groot deel van de bouwgeschiedenis. Een knap staaltje research!

Kortom: weer veel te lezen voor een geïnteresseerde Eemnesser en anderen.

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien, inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds ‘Eemnes’ op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.

 
Sluit Menu