Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Historische Kring Eemnes, jrg 41 nr. 4, december 2019

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring zijn de eerste bijdragen in het tijdschrift van leden, die iets over deze 40 jaren vertellen.

Vervolgens een artikel geschreven door Liesbeth Lemckert: Geschiedenis van de gereformeerde Kerk in Laren, Blaricum en Eemnes. Ter gelegenheid van de oprichting een eeuw geleden van deze kerk in Laren is deze geschiedenis geschreven. Nu is het de Protestante Gemeente te Laren-Eemnes van de PKN (Protestantse Kerk Nederland). In een bijlage de bij dit kerkgenootschap behorende ondernemers (jaren ’60) met het verzoek van hun diensten gebruik te maken. Vijf van de 34 namen zijn Eemnesser.

Het volgende artikel is genaamd: De erfpachtgrond van 1296 in ‘themenesse’. De ondertitel verklaart wat meer: De grond van het Kapittel van Sint-Jan in Eemnes. De auteur, Jaap Groeneveld, schrijft over zijn reconstructie van de plaats waar deze gronden hebben gelegen en komt tot de conclusie, dat die tegenover Meentweg 75 hebben gelegen. Het volgende artikel: Pieter en Beatrijs even terug in Eemnes, sluit hierbij aan.

Dan volgen foto’s uit W.O. 1 en een vervolg in de serie Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (3) met een genealogie van de familie Van der Zwaan, die vijf generaties kleermakers voortbracht. Henk van Hees, zoon van een kleermaker, vertelt hierover.

Kortom, een varianummer met veel lezenswaardige feiten voor elk wat wils! Nog geen lid? Geef u op. Dan bent u 4 keer per jaar verzekerd van interessante artikelen over het verleden van Eemnes!

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien, inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds ‘Eemnes’ op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat dit digitaliseringsproject is gestopt, zijn daarin vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.

Vanaf 2014 zijn de nummers tot en met 2018 hier in te zien of te downloaden:

2014

2015

2016

2017

2018