Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer: Historische Kring Eemnes, jrg 41 nr. 3, september 2019

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring zijn de eerste bijdragen in het tijdschrift van leden, die iets over deze 40 jaren vertellen.

Vervolgens wordt door Evert van Andel het pand op ‘Wakkerendijk 27’ besproken. Naast een geschiedenis van bewoners en eigenaars (diverse bakkers en schippers), gaat de auteur in op de bouwgeschiedenis, waarbij hij ook de oude fundering goed bekeken heeft.

Dan volgt een vierde artikel over de Eerste Wereldoorlog met als titel: ‘De distributie van goederen in Eemnes…’ Het is geschreven door Wiebe van IJken. Een goede voedsel- en brandstofvoorziening zorgde soms voor de nodige problemen!

Na deze oorlog vonden diverse Oostenrijkse kinderen hier een gastvrij onthaal. Over een van hen: Maria/Miets Süssenbach (1905-1995) is door Henk van Hees in de serie ‘Oostenrijkse kinderen in Eemnes’ een derde bijdrage geschreven.

Cees van Rijsdam heeft de voormalige dorpsdichter Gerard Wortel geïnterviewd en is de auteur van ‘In gesprek met Gerard Wortel’. Onder andere de nog steeds bekende, inmiddels opgeheven groep KNIJN komt hierin ter sprake. Gerard heeft zijn gedichten over Eemnes verzameld in zijn nieuwe boek: ‘Dichter op Eemnes’. Van harte aanbevolen!

De laatste bijdrage is in de serie ‘Kleermakers door de eeuwen heen’ Henk van Hees en Bertie van Wijk – Blom schrijven over kleermakers op de Wakkerendijk 55-57 en 206.

Kortom, een varianummer met veel lezenswaardige feiten voor elk wat wils! Nog geen lid? Geef u op. Dan bent u 4 keer per jaar verzekerd van interessante artikelen over het verleden van Eemnes!

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien, inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds ‘Eemnes’ op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.

 
Sluit Menu