HISTORISCHE KRING EEMNES

Het heden heeft zijn wortels in het verleden en vormt de basis voor de toekomst. 

Bezoek Oudheidkamer

Wij zijn op zaterdag geopend van 14.00 u tot 16.00 uur.
Ondanks het opheffen van de corona-regels verzoeken we u wel voldoende afstand van elkaar te houden.

Hartelijk welkom!

Agenda

Zaterdag 10 september – Open Monumentendag
Klik hier voor de video over Berg en Dal in Baarn en het gemaal van Eemnes dat RTV Baarn zaterdag 10 september maakte.

Zaterdag 8 oktober – ‘Waarom herdenken wij eigenlijk’
Open Dag Tussen Vecht en Eem in het teken van Herdenken, 1572 en 1672
Op zaterdag 8 oktober organiseert de Stichting Tussen Vecht en Eem in samenwerking met de Historische Vereniging Soest Soesterberg de jaarlijkse ‘Open Dag’. Aanleiding van het thema ‘Waarom herdenken wij eigenlijk’ de herdenkingen in 2022 van zijn de burgermoord op 1 december 1572 in Naarden door Spaanse troepen en het Rampjaar 1672. In beide gevallen is ook het Gooi en Eemland getroffen door geweld en plundering. Klik hier voor het volledige programma.

Maandag 7 november
Herfstavond met een lezing van Dolf Ruesink (klik hier voor alle info)

E-mailadressen van onze leden

Om regelmatig een nieuwsbrief naar onze leden te sturen is het nodig dat wij uw e-mailadres hebben. Van veel leden hebben wij die nog niet.

Dus…kleine moeite voor u, groot geluk voor ons.

Stuur uw mailadres naar:

Ledenadministratie@historischekringeemnes.nl

Alvast hartelijke bedankt!

Om een van onderstaande items of andere boeken te bestellen gaat u naar onze winkel.

Bij de inrichting en beheer van onze website proberen wij altijd rekening te houden met de privacy van personen. Toch kan het mogelijk zijn dat er een foto wordt gepubliceerd waarop iemand herkenbaar is en dat niet op prijs stelt. Laat het ons weten, dan wordt de foto verwijderd. Neem daartoe contact op met de webmaster.