HISTORISCHE KRING EEMNES

Het heden heeft zijn wortels in het verleden en vormt de basis voor de toekomst. 

Bezoek Oudheidkamer

Wij zijn op zaterdag geopend van 14.00 u tot 16.00 uur.
Ondanks het opheffen van de corona-regels verzoeken we u wel voldoende afstand van elkaar te houden.

Hartelijk welkom!

Winkel

In onze winkel kunt u de Eemnesser vlag en fraaie boeken bestellen.

Agenda

Maandag 17 april:
Algemene ledenvergadering om 20.00 u in het Huis van Eemnes.

Presentatie boekje “Twee neven in oorlogstijd”

Op zaterdag 8 oktober jl. vond een bijzondere bijeenkomst plaats in onze Oudheidkamer. Circa 60 personen waren bijeengekomen voor de presentatie van het boekje “Twee neven in oorlogstijd”, geschreven door Peter Bruin.
Klik hier voor alle info en om te zien waar u het boekje kunt kopen.

Lezing ‘bewaar de herinnering’
Maandagavond 7 november werd er door Dolf Ruesink een lezing gehouden, met als uitgangspunt zijn boek: Bewaar de herinnering.
Klik hier voor alle info en om te zien hoe u in bezit van het boek kunt komen.

E-mailadressen van onze leden

Om regelmatig een nieuwsbrief naar onze leden te sturen is het nodig dat wij uw e-mailadres hebben. Van veel leden hebben wij die nog niet.

Dus…kleine moeite voor u, groot geluk voor ons.

Stuur uw mailadres naar:

Ledenadministratie@historischekringeemnes.nl

Alvast hartelijke bedankt!

Bij de inrichting en beheer van onze website proberen wij altijd rekening te houden met de privacy van personen. Toch kan het mogelijk zijn dat er een foto wordt gepubliceerd waarop iemand herkenbaar is en dat niet op prijs stelt. Laat het ons weten, dan wordt de foto verwijderd. Neem daartoe contact op met de webmaster.