Leden zijn automatisch abonnee van ons kwartaalblad Historische Kring Eemnes en zij hebben via de Algemene Ledenvergadering invloed op het reilen en zeilen van onze vereniging.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 15 per kalenderjaar voor leden in Eemnes, Baarn, Laren (N.H.), Blaricum en Huizen (N.H.). Leden in andere gemeenten betalen tevens de kosten voor verzending. Voor 2024 bedragen deze € 18, dus in totaal 33 euro per jaar.

Aanmelden als lid kan via het contactformulier aan de ledenadministratie of tijdens een bezoek aan de Oudheidkamer of onze manifestaties. Belangstellenden die lid willen worden voor het lopende kalenderjaar ontvangen nog alle nummers van dat jaar.

Activering van het lidmaatschap wordt bespoedigd door storting van de contributie en de eventuele verzendkostenten op rekening NL71 INGB 0002 0803 62 t.n.v. Historische Kring Eemnes, onder vermelding van ‘Nieuw lid [jaar]’ en volledige naam en adres.

De Historische Kring Eemnes vraagt en beheert alleen die persoonsgegevens van haar leden om het lidmaatschap te kunnen onderhouden. Volg de link naar de Privacyverklaring  om daar meer over te weten.