Leden zijn automatisch abonnee van ons kwartaalblad Historische Kring Eemnes en zij hebben via de Algemene Ledenvergadering invloed op het reilen en zeilen van onze vereniging.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 14 per kalenderjaar voor leden in Eemnes, Baarn, Laren (N.H.), Blaricum en Huizen (N.H.). Voor leden in andere gemeenten vragen wij met ingang van 2017 een extra bijdrage van € 12 in verband met de gestegen verzendkosten voor het kwartaalblad.

Aanmelden als lid kan via het contactformulier aan de ledenadministratie of tijdens een bezoek aan de Oudheidkamer of onze manifestaties. Belangstellenden die lid willen worden voor het lopende kalenderjaar ontvangen nog alle nummers van dat jaar.

Activering van het lidmaatschap wordt bespoedigd door storting van de contributie (€ 14 in bovengenoemde gemeenten of € 26 daarbuiten) op rekening NL71 INGB 0002 0803 62 t.n.v. Historische Kring Eemnes, onder vermelding van ‘Nieuw lid [jaar]’ en volledige naam en adres.

De Historische Kring Eemnes vraagt en beheert alleen die persoonsgegevens van haar leden om het lidmaatschap te kunnen onderhouden. Volg de link naar de Privacyverklaring  om daar meer over te weten.

Sluit Menu