De Historische Kring Eemnes (kortweg HKE) is opgericht in 1979 en is een vereniging met leden en een door de leden gekozen bestuur. Het doel van de vereniging is (samengevat): Bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Eemnes en aansluitend gebied. Dit doel wordt in de eerste plaats verwezenlijkt door middel van:

•  Ons kwartaalblad Historische Kring Eemnes met publicaties als resultaat van onderzoek of interviews met betrekking tot de historie van Eemnes. Het wordt toegezonden aan de leden en enige andere relaties. Zie ook Kwartaalblad.

•  Onze Oudheidkamer, als plaats voor het verstrekken en uitwisselen van informatie, afstemming van activiteiten en voor het bewaren van beeldmateriaal, documenten, boeken en voorwerpen in verband met de geschiedenis van Eemnes.

Jaarlijks worden het reilen en zeilen van de Historische Kring Eemnes en de verschillende activiteiten van haar diverse Werkgroepen samengevat in een jaarverslag.
Onderstaande links naar jaarverslagen van de laatste jaren geven een beeld van de veelzijdigheid van onze actieve en bloeiende vereniging.