Veel resultaten van de Historische Kring Eemnes komen tot stand door de activiteiten van werkgroepen van leden. Dat zijn groepjes vrijwilligers, die zich richten op historisch onderzoek en presentatie of op de uitvoering van bepaalde ondersteunende taken. Bij elkaar heeft de HKE in 2019 ca. 80 vrijwilligers, inclusief bestuur, op totaal ca. 775 leden.

Historisch onderzoek
De HKE kent op dit moment de volgende werkgroepen: Bebouwingsgeschiedenis, Beeld & Geluid, Bibliografie (bibliotheek), Documentatie, Foto’s Algemeen, Genealogie, Interviews, Streekdracht en
Voorwerpen.
De meeste van deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het beheer van historische collecties.

Presentatie
De volgende werkgroepen zijn betrokken bij presentatie of zij vertegenwoordigen HKE naar buiten toe: Gastheren/vrouwen in Oudheidkamer en bij openstelling van monumenten, Klokkenluidersgilde (luiden van klokken in de kerktorens), Kwartaalblad (redactie & opmaak) en Tentoonstellingen.

Ondersteunende werkgroepen zijn met name: Catering (keuken), Distributie Kwartaalblad, Gebouwbeheer Oudheidkamer en ICT.