J. Fabius (1820-1889), ‘Interieur van de hervormde kerk van Eemnes Buitendijk’, aangeschaft met hulp van de Vrienden in 2001.

Vrienden van de Oudheidkamer
Voor minimaal € 15,- per jaar kunnen leden ‘Vriend van de Oudheidkamer’ worden. Om bijzondere aankopen voor de collectie van de Oudheidkamer te kunnen bekostigen is een fonds gecreëerd dat in stand wordt gehouden door bijdragen van deze Vrienden.

Meteen doneren?
Dat kan op bankrekeningnummer NL71 INGB 0002 0803 62 t.n.v. Historische Kring Eemnes, o.v.v. ‘Vriend van de Oudheidkamer’

Schenkingen
Overweegt u de Historische Kring Eemnes (HKE) enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk, want de HKE is een door de Belastingdienst erkende Culturele ANBI-instelling. Klik hier voor meer informatie over een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet voor minimaal vijf jaar vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Nalatenschap
Wilt ook het toekomstige werk van de HKE ondersteunen, dan kunt u een bedrag voor onze vereniging in uw testament reserveren. Via uw bijdrage nú, helpt u mee aan onze activiteiten voor later!