AAN HET ONDERDEEL GENEALOGIE WORDT GEWERKT

Eemnesser families

De Genealogische Werkgroep van de Historische Kring Eemnes wil door middel van allerlei activiteiten een goed beeld krijgen van de bevolking van Eemnes door de eeuwen heen. Het is dus niet de bedoeling om alleen maar stambomen van mensen uit te zoeken.

Iedereen die het leuk vindt om familieonderzoek te doen kan lid worden van de Genealogische Werkgroep. Je kunt dan kiezen uit allerlei activiteiten zoals: interviews, verzamelen van oude foto’s, verzamelen van familiegegevens in een archief of via Internet. Geregeld verschijnen er genealogische artikelen in het kwartaalblad van de HKE. Je kunt ook meewerken aan het tot stand komen van deze artikelen.

Iedereen die meer wil weten over zijn familie of over de Eemnessers kan informatie vragen bij de Genealogische Werkgroep Eemnes. Er is al veel uitgezocht. Dat is terug te vinden in het standaardwerk “Eemnessers door de eeuwen heen”, op de site van Genealogieonline en in de vele artikelen die al verschenen zijn in het kwartaalblad van de HKE. Zie ook hieronder.

Voor globale informatie kan men elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Oudheidkamer Eemnes terecht. In geval van gedetailleerde vragen, is het wenselijk om voorafgaande aan een bezoek aan de Oudheidkamer tijdig een bericht te zenden per e-mail.