Foto’s

 

Sinds de oprichting van de Historische Kring Eemnes zijn veel foto’s verzameld, evenals dia’s. Tegenwoordig worden foto’s veelal digitaal aangeleverd. De verzameling is grotendeels gedigitaliseerd en er wordt naarstig aan gewerkt om de foto’s te beschrijven en digitaal te ontsluiten.
Door de veelheid van foto’s is de verzameling opgedeeld in drie deelverzamelingen die door de gelijknamige werkgroepen worden beheerd:

•  Foto’s Algemeen (vooral evenementen);
•  Bebouwingsgeschiedenis (gebouwen en dorpsgezichten);
•  Genealogie (familiefoto’s en portretten).

Voor zover toegankelijk zijn foto’s vooralsnog alleen in de Oudheidkamer te bekijken.

Beeld en geluid

De Historische Kring Eemnes heeft in de loop van haar bestaan verschillende opnamen van bewegend beeld met geluid verzameld. Deze worden beheerd door de Werkgroep Beeld & Geluid.
Belangrijke audiovisuele documenten zijn een film over Eemnes in 1959, de Eemnesser Journaals van 1979 t/m 1988 (m.u.v. 1985), de film ‘Polderziel’ van Cocky Eek uit 2000 van circa 30 minuten lengte. Deze zijn alle digitaal beschikbaar. Diverse andere korte fragmenten van gebeurtenissen zijn aanwezig.

Documentatie

Sinds 2010 ordent en beschrijft de Werkgroep Documentatie allerhande documentatie op een wijze dat deze gestructureerd toegankelijk en opgeborgen is. De documentatie m.b.t. bebouwing is/wordt ondergebracht in deze collectie in samenwerking met de Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis.
De documentatie bestaat uit kleine verzamelingen die zijn geschonken door personen en sommige (soms inmiddels opgeheven) verenigingen of comités. Het kan verder gaan om knipselverzamelingen, plakboeken of kleine archieven of delen daarvan.

Een veelheid van losse documentatie is geordend en met enige samenhang ondergebracht in verzamelmappen en omslagen.
Er bestaan twee indexen: de Hoofdindex die de onderverdeling aangeeft op het niveau van de titels van de verschillende mappen en omslagen. Vooralsnog is alleen in de Oudheidkamer de gedetailleerde Index in te zien. Regelmatig worden deze bijgewerkt met nieuw ontsloten documentatie.

Bibilotheek

De Historische Kring Eemnes heeft sinds haar oprichting door schenkingen en een actief aankoopbeleid boeken en publicaties verworven die geheel of gedeeltelijk Eemnes betreffen. Op deze wijze is een bibliotheek ontstaan van ca. 400 titels. De Werkgroep Bibliografie beheert de bibliotheek. Zie hier de index in pdf op de Bibliotheek om in te kijken of te downloaden.

Naast het beheer van de boeken worden ook exemplaren van het eigen kwartaalblad als historische publicaties bewaard in de Bibliotheek. Zie Kwartaalblad voor nadere toelichting.

Uit de tijdschriftenruil met historische verenigingen in Gooi- en Eemland worden ook de tijdschriften bewaard van die verenigingen voor zover ze voor de geschiedenis van Eemnes van belang zijn. De opbouw en indexering van deze verzameling is gaande.

Heeft u een vraag of een opmerking? Klik hier voor e-mail aan de werkgroep.

Voorwerpen en
streekdrachten

 

Sinds de opening van de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes op Koninginnedag (30 april) 1993 heeft de HKE verschillende voorwerpen van velerlei aard geschonken gekregen. Vaak zijn deze in verband met een tentoonstelling geschonken, maar ook door op andere momenten. De verzameling omvat zaken als landbouwgereedschappen, ambachtelijke gereedschappen, keukengerei, streekdracht, een uniform van tamboer en pijperkorps “In Aethere Musica”, schilderijen, aquarellen en vele andere voorwerpen die iets met Eemnes en het leven in Eemnes te maken hebben.
De Werkgroep Streekdracht gaat over de kleding, terwijl de Werkgroep Voorwerpen alle overige voorwerpen beheert. In samenwerking documenteren zij al deze voorwerpen. Veel materiaal is in depot, maar verschillende zaken verblijven in de permanente tentoonstelling, zoals delen van de collectie streekdracht en grafische kunst, die op verschillende wanden in de Oudheidkamer een plaats vinden, zoals de tekeningen van Jan Fabius met Eemnesser taferelen. Van tijd tot tijd worden voorwerpen bij gelegenheid gewisseld of getoond in een passende tentoonstelling.

Aannamebeleid

 

Op de eerste plaats wil de Historische Kring Eemnes volgens haar doelstellingen het behoud van herinneringen aan het verleden ondersteunen. De Oudheidkamer heeft echter een beperkte ruimte. Een theelepeltje met een Eemnesser insteek is gemakkelijker te bewaren dan een omvangrijk landbouwgereedschap. Van een wagen kan geen sprake zijn, voor een theelepeltje, een foto of een map documentatie is veelal plaats. Daartussen is een scala van zaken dat qua omvang en karakter vraagt om een aannamebeleid.

De Historische Kring Eemnes houdt daarom als richtlijn aan:
•  Het object moet specifiek zijn en illustratief zijn voor de beschrijving of de beleving van de geschiedenis van Eemnes.
•  Het object moet ruimte kunnen vinden in de Oudheidkamer.
•  Schenkingen in bruikleen worden niet aanvaard.
•  Objecten die beter op zijn plaats zijn bij andere historische instellingen (qua historisch belang of wegens het in goede staat kunnen bewaren), worden daar aangeboden.

Geïnteresseerden die materiaal zouden willen schenken aan de Oudheidkamer kunnen altijd contact opnemen via het secretariaat of op zaterdag binnenlopen tussen 14.00 en 16.00 uur (Raadhuislaan 2A, 3755HC Eemnes). Alle schenkingen worden traceerbaar geregistreerd.