logo HKE vrijstaand png

Donderdag 7 november 2019 – Herfstavondlezing door Henk Michielse

Van heidens urnenveld tot ‘rouwen in de marge’
Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders tussen Vecht en Eem hun doden. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden voortaan begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden en moesten de katholieken ‘rouwen in de marge’ of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: hoe zat dat in Eemnes?

Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

Dr. Henk Michielse is historicus en sociale wetenschapper. Hij werkte als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 actief voor het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem. Hij was onder meer coördinator van het onderzoeksproject Katholiek en protestant, dat in 2013 werd afgesloten met het boek Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (400 pagina’s, geïllustreerd, Uitgeverij Verloren).

De presentatie vindt plaats in de theaterzaal van De Hilt (Hasselaarlaan 1C) vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.
De toegang is gratis.