Fotowedstrijd

In verband met het 40-jarig jubileum van de Historische Kring Eemnes in 2019 organiseren we een fotowedstrijd. We kregen voor onze jubileumwedstrijd al mooie opnames binnen maar we kijken uit naar nog meer foto’s. Iedereen in en buiten Eemnes kan hieraan meedoen. Er zijn drie categorieën: 1.Omgeving, 2.Leven in Eemnes en 3.Je mooiste Eemnesser foto van de afgelopen 40 jaar.

1.Omgeving. Dit betreft foto’s die binnen Eemnes zijn gemaakt van polderlandschap, dijken, wateren (Eem, Gooiergracht, Vaart, waaien, e.d.), huizen met namen, straatbeeld (ook in nieuwbouwwijken en de uithoeken). De mooiste foto’s krijgen een plaats in het jubileumboek over Eemnesser toponiemen, zoals dijk-, huis-, pad-, veld- en waternamen.
Naast historisch fotomateriaal willen we in dit boek ook foto’s van Eemnes anno 2019 opnemen.

2.Leven in Eemnes, Hierbij gaat het om foto’s die Eemnessers en hun activiteiten in beeld brengen.

3.Je mooiste Eemnesser foto van de afgelopen 40 jaar. Voor deze categorie mag men maar één foto per persoon insturen. Alle onderwerpen zijn toegestaan als de foto maar gemaakt is in Eemnes tussen 1979 en 2019.

Een speciale jury beslist welke foto’s in de loop van 2019 zullen worden tentoongesteld in de Oudheidkamer. Na 1 juni zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden. Inschrijvingen zijn mogelijk per mail: info@historischekringeemnes.nl of op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A Eemnes. De uiterste inleverdatum is 15 april 2019.