Boekje “Twee neven in oorlogstijd”

Op zaterdag 8 oktober jl. vond een bijzondere bijeenkomst plaats in onze Oudheidkamer. Circa 60 personen waren bijeengekomen voor de presentatie van het boekje “Twee neven in oorlogstijd”, geschreven door Peter Bruin.

Die twee neven waren Evert Wouters en Henk Hilhorst. Ze hebben in 1944 als jongemannen meegeholpen bij het afpersen van Eemnesser boeren. Ze deden dit samen met twee Duitse militairen en Cees Daemen, een derde Nederlander. Na een overval op 23 mei 1944 zijn ze opgepakt en vastgezet. Op 11 oktober 1944 werden ze van Kamp Amersfoort overgebracht naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Henk Hilhorst is daar overleden op 20 december 1944. Van Evert Wouters is nooit meer iets vernomen. Mogelijk is hij in de eerst dagen van mei 1945 omgekomen. Peter Bruin heeft jarenlang uitgebreid onderzoek gedaan naar deze zaak. Daarvan heeft hij verslag gedaan in “Twee neven in oorlogstijd”.

Voor de presentatie van het boekje waren van Evert Wouters en Henk Hilhorst elk ruim 20 familieleden naar de Oudheidkamer gekomen. Omdat hij corona had, volgde auteur Peter Bruin de presentatie buiten tussen de openslaande deuren.

Waarnemend voorzitter Henk van Hees vertelde kort over het leven van Evert Wouters en Henk Hilhorst. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog een grote stilte hing rondom deze zaak, werd dit wel “Het geheim van Eemnes” genoemd. Van Hees constateerde dat dit geheim met het verschijnen van het boekje niet langer bestaat. Daarnaast gaf hij aan dat Wouters en Hilhorst nu hun plek in de Eemnesser geschiedenis hebben gekregen. Dat hun aandeel in de overvallen is vastgelegd, waarbij duidelijk is dat ze verkeerd gehandeld hebben. Maar met het verschijnen van dit boekje kan er weer over deze mannen gepraat worden en mag er oog zijn voor het grote verdriet rond deze zaak. Daarom ook vroeg Henk van Hees om één minuut stilte in acht te nemen voor Wouters en Hilhorst.

Vervolgens ontving auteur Peter Bruin uit handen van Van Hees het eerste officiële exemplaar van het boekje. Peter Bruin kreeg waardering voor zijn doorzettingsvermogen en voor zijn intensieve speurwerk in vele archieven.

Daarna sprak Marijke Hilhorst, een dochter van Piet Hilhorst, broer van Henk. Zij is een bekend columniste. Ze las ook een stuk voor uit één van haar columns. Daarin beschrijft ze hoe ze op 21 september 2013, samen met Cor Hilhorst, de jongste broer van Henk, enkele bezittingen van Henk in ontvangst mocht nemen, die waren achtergebleven in het Kamp Neuengamme. Daar was ook zijn portemonnee bij.  Ze liet de portemonnee zien en kreeg opnieuw de tranen in haar ogen omdat ze hiermee zo tastbaar dicht bij haar oom Henk was.

Zo werd deze ontroerende bijeenkomst afgesloten. Bijzonder was dat Tiny en Piet Wouters, de nog levende zus en broer van Evert, hierbij aanwezig waren. Peter Heerschop, de zoon van Tiny, is initiatiefnemer geweest voor het onderzoek, dat geleid heeft tot deze publicatie. Hij kon niet bij deze presentatie aanwezig zijn i.v.m. verblijf in Australië. Wel werd hij tot slot bedankt voor zijn niet aflatende inzet.

Voor belangstellenden is het boekje “Twee neven in oorlogstijd” nog te koop in de Oudheidkamer voor de prijs van € 4,–.

Henk van Hees