Wandeling door Eemnes (2 van 2)

Aan de hand van 75 afbeeldingen met toelichting.
Op deze pagina nr. 40 t/m 75.

40. In 1923 werd het elektrisch gemaal in dienst gesteld, ter vervanging van het stoomgemaal, dat in 1883 in de plaats was gekomen van een schepradwatermolen. Het huisje rechts, in 1958 afgebroken en in andere vorm herbouwd, staat op de fundering van die molen. De sluis werd bij het graven van de vaart (1589) aangelegd. In 1953 is zij buiten bedrijf gesteld. Op een boerderij links woonde de watermolenaar. Bij noordwesterstorm moest hij de dijkwacht in het dorp waarschuwen (wit licht: water tot aan de kruin van de zomerdijk en rood licht: overstromend water).

41. Gijs Scherpenzeel, “Gijs van de Sluus” omdat hij bij de sluis woonde, trouwde in 1915 in Leusden met Heintje Doornekamp, een weduwe die twee dochtertjes uit haar eerste huwelijk had. Hier staan bruidegom en bruid (achter de meisjes) met hun andere gasten op het motorschip van Gijs van IJken. Ze zijn op weg naar hun woonhuis bij de sluis. Tot 1923 bleven zij daar wonen, maar toen was moeder de angstige overstromingen zat en men verhuisde naar het dorp. Op de foto onder anderen Jan Scherpenzeel (derde van links) en (met bolhoed) Gijs Roothart.

42. De geitenfokvereniging bijeen op het Marktveld, een veldje bij de haven, waar ook lange tijd een muziektent stond. Vele bekende Eemnessers staan op deze foto, die bij een keuring in 1919 is gemaakt. Links staat voorzitter Jan Pommers, daarnaast agent Van Duyn (in burger) en dan een belangrijk man: Jan Polhout, de bokhouder. Andere namen: Jan (de post) en Willem Hilhorst, Kees Pommers, Kees Snel (“Kiek er is an”), Lammert Hogeboom, Lammert Blom, Bertus van Hamersveld, Dirk Arends en Gerrit Bree.

43. Een aantal kleine foto’s van Eemnes. Midden boven zien we bakker Arie Heek, staande voor de toegang tot zijn huis. Op de foto daaronder zien we rechts de tol (aan de Wakkerendijk tegenover de Laarderweg) en links het huisje dat Andries Snel, de oud-gemeentesecretaris, daar liet bouwen. Beide gebouwtjes zijn nu verdwenen. Het dorpsgezicht rechtsboven is vanaf de Wakkerendijk gefotografeerd. Rechts staat het huisje (Wakkerendijk 12), waar Gijs Roodhart woonde.

44. Naast het oude gemeentehuis was vroeger bakker Post gevestigd (Wakkerendijk 24/26). Op deze foto staan Bart en Trui Post, zus Griet Koelink en de kinderen Anna, Marie en Gerrit. Bakker Post had tegen Sinterklaastijd altijd een prachtige “Sinterklaastafel” in de etalage, waaraan menig kind zich heeft staan te vergapen. Op het bordje voor het huis staat “Zebra-kachelglans”: er werden namelijk ook kruidenierswaren verkocht. Zoon Gerrit nam na zijn vaders dood de zaak niet over, maar hij verkocht hem in 1929 aan bakker Hoogland. Hij zelf had inmiddels een zaak in Blaricum geopend. Een eindje achter de bakkerij lag de leerlooierij van Stalenhoef. Dit pand werd later bewoond door Aart van der Wardt. In 1984 werd de bakkerij gesloten.

45. Nog een foto van de optocht, die georganiseerd werd ter viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. Ook de toneelvereniging had een praalwagen gebouwd. Hier staat de groep opgesteld vlak bij de smederij van hoefsmid Steenman, naast het huidige “Oude Raadhuis”. We zien van links naar rechts: Gerrit van Klooster, Toon van der Wurf, Bertus Groen en Dirk van der Wardt (later Theo genoemd). Verder zijn alleen bekend: rechts onder op de kar Jan van Wegen, boven hem Neeltje van Klooster en als koningin, helemaal boven op de wagen, Marie van der Wardt.

46. Op de hoek aan de Waag was “De Hooiberg”, een recreatiezaaltje voor senioren. Nu wordt de ruimte gebruikt voor andere activiteiten. Hier stond het huis van aannemer Teunis Koelewijn, van wie wordt verteld dat hij aan een restauratie van paleis Soestdijk meewerkte. We zien enkele arbeiders die bij hem in dienst waren. Het huis rechts staat er nog (Wakkerendijk 12) Hier woonde fietsenmaker Gijs Roodhart. Gijs was tevens elektricien, dat hoorde er toen zo’n beetje bij. Let op de leidekkers die op het dak van de kerk bezig zijn. Vóór de kerk ziet men de woning van het hoofd van de openbare school, later het rooms-katholiek verenigingsgebouw.

47. Links op deze opname zien we gedeeltelijk nog Wakkerendijk 12, het huis van Gijs Roodhart, daarnaast het huis van schoenmaker De Haas en later van Daniël en Wim Westerhuis. Dan volgt het huis van de oud-officier Harmse, die postkantoorhouder was en die dit later aan de familie Westerhuis overdroeg. Het huis van de gebroeders Groen, aannemers van beroep, stond op de hoek van de Kerkstraat. Rechts zien we de huizen van vrachtrijder Dirk van der Wardt, Gies van Dalen (caféhouder), manufacturier Luijf, herberg “De Lindeboom” (toen nog – gezien het publicatiebord – gemeentehuis), Piet Perier, bakker Arie Heek en Aart de Bruyn.

48. Vanaf zijn in 1961 afgebroken huis maakte schoenmaker Wim Westerhuis een opname in de richting van Laren. Links ziet men de in 1921 gebouwde Mariaschool, de katholieke lagere school voor jongens. Nu is hier “De Bongerd”. Vlak voor de horizon zijn een paar huisjes van de Molenweg te zien. Aan de horizon zijn vaag de torens van de St.-Jansbasiliek van Laren te onderscheiden. In 1956 is men begonnen met de bouw van de huizen aan de Jhr. C. Roëlllaan. Twee jaar later volgden die aan de Raadhuislaan. Daarna werd er beurtelings in Noord- en Zuidbuurt gebouwd.

49. Op de Wakkerendijk bij de Kerkstraat passeert de optocht ter viering van het honderdjarig koninkrijk (1913) café “De Lindeboom” (links bij de lindeboom). Het grote huis op de hoek van de Kerkstraat was van Jaap en Jan Groen die metselaar waren. De fotograaf stond bij het maken van deze foto voor het huis van de Periers, nu bewoond door oud-huisarts Beijerinck. Rechts staat Mienmeu Perier of vrouw Jongerden, links in het mennegat Elbertje Heek. Vooraan in de stoet loopt rechts veldwachter C. van Duijne en naast hem jachtopziener Woudenberg.

50. De Kerkstraat in 1903. Tweede van links is Jan Hilhorst, een zoon van bakker Cornelius Hilhorst en Aleida ten Brink, die in de deuropening van hun huisje staan toe te kijken. Zoon Jan ging in 1905 naar een seminarie en werd priester. In 1916 deed hij zijn eerste H. Mis in de parochiekerk. Hij vertrok vervolgens naar Brazilië, waar hij in 1923 overleed. De bekende pater Titus Brandsma schreef een boekje over hem. Naast hem op deze foto staan zijn broertjes en zusjes en een neefje. Het vierde huis rechts (Kerkstraat 6) was het snoepwinkeltje van de weduwe Raven (Daatje Nagel), waar menig kind voor een cent of een halve cent “uutsoeksel” haalde. Let eens op de vroegere hervormde pastorie achteraan!

51. De Kerkstraat van rond 1915. Het huisje rechts (no. 2) was de bakkerij van Hilhorst. Daarnaast (no. 2A) woonde Ruizendaal, dan (no. 4) Everts de smid en Piet Majoor. Vervolgens (no. 6) Daatje Nagel (kruidenierswaren) en iets verder Teus Roodhart (kolenboer). Achteraan was de oude hervormde pastorie. Links zien we nog net het nu herbouwde “Hooge Huis” (no. 3 en 3A), volgens overlevering vroeger een klooster maar waarschijnlijker het woonhuis van “klopjes” en daarnaast (no. 5) het café van Jan Eek, de opvolger van Van Geer en dan volgde Woudenberg.

52. Nogmaals de Kerkstraat met weer een rij nieuwsgierigen. Het prachtige straatje is wel wat “verminkt” door de afbraak van het “Hooge Huis” (tweede van links; no.3 en 3A) en door de minder fraaie gevel van het huidige pand. Het oorspronkelijke huis had een gang in het midden; aan weerskanten woonden twee gezinnen. In het huis daarnaast (no. 5) met het uithangbord is het café van Jan Eek, dat tot 1974 als café Van der Wardt is blijven voortbestaan. Alle huizen in dit straatje staan op de “monumentenlijst” en zijn bijna allemaal goed gerestaureerd. De Kerkstraat is een uniek straatje, dat veel is geschilderd en gefotografeerd. Jammer dat er altijd zoveel auto’s staan geparkeerd.

53. Op deze schoolfoto (1912) van de leerlingen van de openbare school aan de Kerkstraat (later het rooms-katholiek verenigingsgebouw) zien we links de heer Legros, het hoofd, en rechts juffrouw De Bruin staan. Verder ziet u de kinderen Eek, Nagel, Koppen, Wiggerts, Wortel enzovoort. Van 1834 dateerde het voorschrift dat op deze school alleen kinderen die tot aan de koepel van Eemlust (bij Wakkerendijk 132) woonden toegelaten werden. In 1886 verviel dit bij opheffing van de school in Binnendijk. Een dertig jaar later werd, ten gevolge van de opkomst van het bijzonder onderwijs, ook deze school opgeheven.

54. Kinderen en onderwijzend personeel van de openbare school, gefotografeerd in 1910. Vooraan staan, van links naar rechts: juf Nauta, Wous van Klooster, Arie Nagel, Paul van Beieren, Gerrit Post, Jan van de Berg, Evert van Wegen en Geurt Wortel. Midden: Henk Horst, Dirk van der Wardt, Dirk Lakeman, Jan Fokken, Tijn Pureveen, Marie en Mien Kruidhoed, Heintje van Loenen, Jaap van Dijk, Meep Krijnen en meester Staal. Achteraan: Gerrit van Klooster, Hannes Wiggerts, Jaap Eek, Meep Majoor, Kees Hilhorst, Drikus van ‘t Klooster, Frans Stalenhoef, Gijs Gieskens, Jan Nagel en juf De Bruin. In 1915 werd de school wegens gebrek aan leerlingen opgeheven. Het gebouw werd enkele jaren verhuurd, totdat het katholiek onderwijs er een jongensschool in begon (1919).

55. De openbare school in 1912. Vooraan, van links naar rechts: mevrouw Legros, Jan van Wegen, Jan van ‘t Klooster, Henk van der Wardt, Van Wegen, Kees Voskuilen, Drikus van der Wardt, Jaap van Hamersveld en Simon Nagel. Op de tweede rij: Lammert Hoogeboom, Antje Nagel, Leen Gieskens, Mietje Kuijer, Anna Raven, Nel van Hamersveld, Heintje Fecken, Jo van Duyn en juf De Bruin (Nijkerk). Op de derde rij: Bart van Dijk, Lambert Majoor, Kees Stalenhoef, Kees Nagel, Henk Hilhorst, Leo Legros, Kees Koppen, Henk Raven en Herman en Kees Post. Op de vierde rij: meester Legros, Bart van Hamersveld, Piet van de Berg, Cor Legros, Jan van Wijk, Jan Stalenhoef, Wim Nagel, onbekend, Isaak van Wijk en Jopie van der Zwaan.

56. De ruim zeshonderd jaar oude Nicolaaskerk (St.ŹNicolaas was de patroon van veel kerken rond de Zuiderzee) met haar anderhalve eeuw jongere toren. Deze toren was een van de eerste in “boerendialect” vertaalde torens, die naar het voorbeeld van de Utrechtse Domtoren werden gebouwd. Tevens behoorde hij tot de eerste groep torens in ons land die een speciaal uitgespaarde ruimte had voor de wijzerplaats van een torenuurwerk. Binnen is veel moois te zien, waaronder het koorhek (1618) en de graven van de ambachtsheren (Hasselaer en Van Naamen). In 2004 werd een grote restauratie van het interieur afgesloten.

57. Aan de Wakkerendijk, tegenover de Kerkstraat, stond de oude herberg “De Lindeboom”. Het gedeelte aan de weg was de opkamer waar tot 1907 gemeente en waterschap vergaderden. Menig oude Eemnesser heeft in dit café een bruiloft gevierd of bij afslager Roothart zijn weilanden gehuurd. “De Lindeboom” was erg oud. In 1700 gebeurde er eens een moord: een zoon van de wagenmaker uit Baarn werd met een “hartsvanger” door een jager doodgestoken. Deze werd later te Baarn onthoofd. De Z op het bordje is de waarschuwing voor een gevaarlijke bocht.

58. In de 19e eeuw waren de Periers jarenlang herbergier van “De Lindeboom”. Hier zien we de herbergier uit de jaren twintig, Jan Ruizendaal, met enkele van zijn kinderen. Het grote meisje in de deuropening opzij is Alie Luyf. Duidelijk zien we om het huis het dijkje dat bij overstromingen in de wintermaanden het water moest tegenhouden. De oude herberg moest in 1937 plaats maken voor de ambtswoning voor de toenmalige burgemeester Ogtrop, die zich nu eens niet in Baarn wenste te vestigen. Nog steeds is deze woning, de nieuwe “Lindeboom”, ambtswoning van de burgemeester (Wakkerendijk 9).

59. Vanaf de tol aan de Laarderweg was de dijk zó te zien. De grillige lindeboom staat voor de herberg “De Lindeboom”, die in 1938 plaats moest maken voor de ambtswoning van de burgemeester. Vroeger stond er naast de herberg een nachtwakerhokje op palen (overstromingen!). De vier tot zes nachtwakers (onder anderen Gijs Nagel en Teus Roodhart) deden in de wintermaanden om half één, om drie en om vijf uur hun ronde. Ter hunner controle moesten ze op enkele plaatsen op hun route een hangslot ophangen. Zij waakten tegen brand en onraad. Veelal waren de wakers dagloners die zo in de wintermaanden niet werkloos waren. Vooraan staat Arie Heek, de bakker. Rechts van de weg een Utrechtse kleedwagen, waarmee bakker Sluiter zijn brood rondbracht.

60. Op 13 december 1917 kreeg bakker Heek (Wakkerendijk 3) de schrik van zijn leven: het luchtschip “H.M. Airship 26”, dat door de Engelse bemanning bij Poortugal en Ottoland was verlaten, had op eigen gelegenheid de reis voortgezet en was – na telefoon- en elektriciteitsdraden op de dijk te hebben doorsneden – op het dak van de bakkerij neergekomen. Uit Naarden en Craïlo waren snel militairen aanwezig om ongelukken te voorkomen. Met drie wagens werden de resten naar Soesterberg afgevoerd. De bakker ontving uit Engeland zeshonderd gulden schadevergoeding.

61. Op de hoek van de Wakkerendijk en de Laarderweg staat de dorpsjeugd te kijken naar de fotograaf die een mooi plaatje van de Nicolaaskerk wil schieten. Deze hervormde kerk, waarvan de stichtingsgeschiedenis teruggaat tot 1339, dateert uit de veertiende eeuw. Zowel de toren (uit 1521) als de kerk zijn vele malen gerestaureerd, waarbij dit steeds in jaartallen in de kerkmuur werd aangeduid. Een rondgang om de kerk verhaalt veel van haar historie. Een vroeger stovenhok en een nieuwe ingang vallen daarbij zeker op! Let ook op de wijzerplaat, een dakkapel en de diverse jaartallen bij de toreningang.

62. Het tolhuis (rechts op de foto) bij het begin van de Laarderweg waar eens Wout Schar (Hagen) woonde, die visartikelen verkocht. Honderd jaar geleden stonden er in Eemnes en omgeving (Groeneveld, Eembrugge) nog zes tollen, waaruit onder andere de onkosten van onderhoud aan de bestrating werden betaald. In 1901 werd de Eemnesser tol opgekocht en bleef het in Eemnes bekende “Tolletje” aan het “Veentje” als een soort curiositeit tot 1973 gehandhaafd. Dit weggetje door het zogenaamde Elberts Veen werd rond 1917 door de Blaricummer Gerrit Rigter verhard. Als vergoeding hiervoor werd tol geheven: vijf cent voor de fiets en tien cent voor de auto. De boeren betaalden eens per jaar recht van doorgang, berekend naar de dammaat land. Nu is dit de Stachouwerweg, een vrij toegankelijke, openbare weg.

63. Nog een foto van het onafhankelijkheidsfeest (honderd jaar koninkrijk) in 1913. De open calèche met burgemeester Rutgers van Rozenburg en twee Utrechtse tentwagentjes met de andere notabelen passeren hier Meentweg 15, het huisje van wagenmaker Frans Elders (links). Naast het aangrenzende pad naar de boerderij van Paul van Beieren (later Hannes Wiggerts) zien we het in tweeën bewoonde armenhuisje (nr. 21 en 23), waar Lammert Hoogeboom met Antje Koppen en E.P. van de Brink woonden. Erachter zien we de boerderijen van Brand Blom en Isaak Hilhorst (rechts).

64. Het huisje links (Meentweg 29), waar men tegenaan kijkt, is ook een armenhuisje. Dit werd in drieën bewoond, onder anderen door Menksje Brundel, Gijsje Koppen, later Kees Koppen, Beekhuizen en Juriëns. Rechts staat de boerderij van Jan (Boertje) Hilhorst, waarin vroedvrouw Kee de Boer woonde. De boerderij werd later door Isaak Hilhorst gekocht. In 1938 ging ze echter door brand verloren. Op de plaats van de oude boerderij stond het huis met garage van het kraanbedrijf “Zwagerman”, nu vervangen door een groep woonhuizen. Helaas is de oude notenboom, die voor de boerderij stond, ook verdwenen.

65. Links: Kee de Boer (Hilhorst), de baker van Eemnes, reed dagelijks op haar fiets naar de kraamvrouwen, de luiers achterop. Zij draagt de kap met gouden spelden en naalden. Midden: Jakob Elders met zijn vrouw Grietje Hoogeboom op hun gouden bruiloft. Jakob stond bekend als degene die in 1880 de aanschaf van het stoomgemaal “erdoor gedreven” heeft. Grietje draagt de oorijzermuts (“vierkante muts”) en draagt als sieraden bloedkralen, gouden boot en gouden kruis. Rechts: Jan Stap (Stoutenburg) droeg zijn bijnaam met ere. Hij was een nationale bekendheid. Toen Rutgers van Rozenburg in 1907 tot burgemeester was benoemd, liep hij even naar Zeist op en neer om hem als eerste Eemnesser te feliciteren!

66. Na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 kon men het land in de polder intensiever gebruiken. Daarom moest de toegankelijkheid van de weilanden worden verbeterd. Men besloot in 1933 de Volkersweg en Cors Rijkseweg aan te leggen tot de Zomerdijk. De namen zijn afgeleid van de oude erven (lange stroken grond), waar de wegen op kwamen te liggen. De foto van omstreeks 1935 toont het afgraven van de oude dijk van de Meentweg, waar het zand met treintjes naar het tracé van de twee genoemde wegen werd vervoerd. Bij de ruilverkaveling in 1939/1940 werden deze wegen verbeterd en verlengd. Toen werden ook de andere polderwegen aangelegd, die ook de naam van het erf kregen.

67. Deze boerin, de in Eemnes geboren en later in Blaricum woonachtige Kee Elders, is gekleed in de dracht die welgestelde katholieke boerinnen droegen: een kap met gouden ijzers. Zilveren ijzers werden bij rouw of door minder welgestelden gedragen. Minder welgestelde en protestantse vrouwen droegen meestal de trekmuts en de vierkante muts. De trekmuts werd ook wel spottend “de pink met de twee hoorntjes” genoemd. Wekelijks trokken veel Eemnesser vrouwen via Blaricum met de Gooise Stoomtram naar de markt in Hilversum. Bij het instappen kwam een zus van Kee eens met haar lange rokken onder de tram en zij verongelukte toen.

68. Bij de overstroming in 1916 stond deze boerderij (Meentweg 93) midden in het water. Door een gat in de zeedijk aan het einde van de Meentweg (bij huisnummer 125), stond de westkant van de Meentweg tot aan de Laarderweg onder water. Verder kon niet, want militairen uit het kamp Laren hadden een nooddijk langs deze weg aangelegd. Door de Afsluitdijk behoren deze overstromingen gelukkig tot het verleden, dit ter geruststelling van de huidige Noordbuurtbewoners. De voorgevel van deze boerderij is nu veranderd en het schuurtje links staat er nog steeds.

69. De “School met den Bijbel” aan de Laarderweg werd in 1883 opgericht en was tot 1901 een eenmansschool. Meester Leebeek, hier links op deze van 1910 daterende foto, kreeg er in dat jaar een leerkracht bij, die samen met hem in één lokaal les gaf. In 1909 kon de school met één lokaal worden uitgebreid. Juffrouw Starkenburg, rechts op de foto, kwam in de nieuwe klas. Enkele namen van kinderen: Bos, Kuit, Mol, Rozenberg, Scherpenzeel en Woudenberg. In 1970 werd een nieuw gebouw aan de Ploeglaan betrokken, waar in 1983 bij gelegenheid van het eeuwfeest de oude gevelsteen werd aangebracht. Nu maakt deze school deel uit van de clusterschool aan de Vierkante Bosjes.

70. De Laarderweg, in vroeger jaren Meensteeg, Minnesteeg of Gemeentesteeg genaamd, was een landelijke weg met weinig huizen erlangs. Alleen ter hoogte van de Molenweg was vanouds wat bebouwing. De algemene begraafplaats werd, een jaar na het rooms-katholieke kerkhof, in 1828 aangelegd. Deze foto is gemaakt ter hoogte van nummer 27. Beide huisjes (nr 25 en 23) staan er nog bijna ongewijzigd. Zij werden, evenals de meeste huizen langs deze weg, in het begin van de vorige eeuw gebouwd. In 1999 zijn de drie woningen op de lijst van gemeentemonumenten geplaatst als voorbeeld van de bouw met “mansardekap”. In het midden komt agent Van Apeldoorn aanrijden. De man op de voorgrond is beheerder postkantoor Jo Harmsen; op de kar zit Van der Wardt.

71. De Molenbuurt, nu Molenweg, omstreeks 1912. Molenaar Wulvert Pas staat op de voorgrond met naast hem Jan Blom. De eeuwenoude molen stond achter de toenmalige molenaarswoning, thans de prachtig gerestaureerde boerderij op nummer 10. In de molen werd in 1888 een stoomketel geplaatst; de wieken werden in 1916 verwijderd en in 1928 werd de molen gesloopt. Het huisje links is de van balletjeswinkel van Blom tot kruideniersbedrijf uitgegroeide firma Elsinga, die in 1984 werd gesloten. Inmiddels is de familie naar elders verhuisd.

72. De Molenweg, genoemd naar de uit de zeventiende eeuw of eerder daterende korenmolen, was een klein weggetje, totdat er rond de jaren dertig enkele huizen werden bijgebouwd. Ten westen hiervan stonden nog enkele huizen, waaronder “Streefoord”. Naar dit huis is de Streefoordlaan genoemd. De huizen vanaf de hervormde Nicolaaskerk tot aan het kerkhof worden voornamelijk door protestanten bewoond, omdat de grond (de afgegraven zeedijk “De Zuidwend”) eigendom van die kerk is (vroeger door de Eemnessers afgestaan voor onderhoud van de kerk) en de erfpachtbepalingen bepalen dat men belijdend lid van die kerk moet zijn. Bovendien mogen daar geen cafés of dansgelegenheden worden gevestigd. In het midden van de foto zien we het huis op de hoek van de Torenzicht (Molenweg 9/11) en daarnaast dat van dokter Sandelowsky (nr 13).

73. Het fanfarekorps “De Eendracht”, dat in 1915 was opgericht, verzorgde de muziek bij feestelijke gelegenheden. Op het Marktveld bij de haven was de muziektent, waar men de prestaties kon beluisteren. Het gebouwtje (rechts) waar men repeteerde was door fanfarelid Sijmen Mol neergezet. Het stond aan de Laarderweg op de plaats waar nu garage Koot gevestigd is. Links zien we het huis Laarderweg 72, waar nu een makelaarskantoor is. Deze foto dateert van 1934.

74. Evert van Wegen, een zoon van de herbergier van “Het Zwaantje”, liet in de jaren twintig aan de Laarderweg door aannemer Eggenkamp café “Eemland” bouwen. Men kon toen, genietend van de landelijke rust, buiten zijn consumptie gebruiken en bij pech aan de fiets rekenen op de hulp van de herbergier: voor het raam hangt een bordje “Hulppost ANWB”. In deze jaren was “Eemland” vele malen start- en finishplaats voor grote wielerwedstrijden van Amsterdamse clubs die de rustige polderwegen opzochten.

75. De Gooiergracht, de grens tussen Eemnes en het Gooi, is in het verleden gegraven om een eind aan de grensgeschillen te maken. Het verhaal wil dat de bisschop in het midden van de veertiende eeuw een paal in het uiterste noordwesten liet zetten door burgemeester Leo Volcardi. Vanaf deze paal, de zogenaamde Leeuwenpaal, werd recht gericht op de Domtoren een grens getrokken. In 1426 werd de sloot erlangs gegraven. Pas in 1719 werd de grens definitief vastgesteld. Nog steeds kan men verschillende grenspalen op de provinciegrens vinden; de Leeuwenpaal staat vlak bij de Bijvanck (bij verkeerslichten viaduct A 27).