logo HKE vrijstaand png

Presentatie “Ontginning en waterschapsgeschiedenis van Eemnes in een vallei vol water”

Oud-archivaris Margriet Mijnssen-Dutilh van het voormalig Waterschap “Vallei & Eem” zal op onze jaarlijkse Herfstavond deze voordracht houden.

Zij heeft door haar jarenlange bestudering en ordening van dat archief grote kennis opgedaan van de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied en dus ook Eemnes. Het resultaat daarvan was haar tweedelige levenswerk “Waterschapskroniek Vallei & Eem”, delen 777-1616 en 1616-2011.

Wij hebben het genoegen haar deze avond haar verhaal daarover te kunnen laten vertellen aan de hand van veel beeldmateriaal. Daarin komt duidelijk de worsteling met het water in het stroomgebied van de Eem naar voren, met wat weer nadruk op Eemnes en haar kijk op de ontstaansgeschiedenis van Eemnes.

Met de klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan worden we hiermee nog eens herinnerd aan het feit dat droge voeten hebben niet vanzelfsprekend is.

De presentatie vindt plaats in De Hilt (Hasselaarlaan 1c) vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.
De toegang is gratis.