logo HKE vrijstaand png

Nieuwe tentoonstelling over Eemnesser Namenboek

Op 18 september jl. hebben wij de tentoonstelling in onze Oudheidkamer over 6 jubilerende Eemnesser verenigingen afgesloten. Vanwege Corona heeft deze ruim anderhalf jaar gestaan. 

Inmiddels is het tijd voor een andere expositie en wel over het vorig jaar verschenen ‘Eemnesser Namenboek’. 
Het idee voor dit boek is in 2017 ontstaan, met de bedoeling het te presenteren bij gelegenheid van ons 40-jarig bestaan in 2019. Het plan was om alle in Eemnes bekende en minder bekende (bijna vergeten) benamingen van stukken grond, landerijen, wateren, straten, paden en huizen te beschrijven.  

Onze leden Jaap Groeneveld, Henk van Hees, Wiebe van IJken en Dick Scherpenzeel hebben zich hiermee, ieder vanuit de eigen interesse voor een bepaald deelonderwerp, bijna drie jaar intensief bezig gehouden en hun bevindingen vastgelegd. Deze bijdragen zijn op een logische wijze in dit boek gebundeld. 
De mooiste teksten, foto’s, kaarten en ander materiaal die het onderzoek voor het boek hebben opgeleverd zijn in de tentoonstelling verwerkt en op een pakkende wijze in beeld gebracht! 

De nieuwe tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 19 februari 2022 om 14.30 uur in onze Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A te Eemnes.  
Dan zullen ook de namen van de prijswinnaars van de foto’s die waren ingezonden bij ons 40-jarig jubileum van de ‘publieksjury’ bekend worden gemaakt..