In 2009 verscheen van de hand van Wiebe van IJken, actief lid van de Werkgroep Genealogie binnen de Historische Kring Eemnes een rapport voor het behoud en herstel van de oude graven op de beide begraafplaatsen in Eemnes. Met het gemeentebestuur van Eemnes werd een traject ingegaan voor het herstel van het oudste, voorste gedeelte uit 1829 van de Algemene Begraafplaats. Verscheidene oude zerken lagen er gebroken en verzakt bij. Als eerste werd er begraven ds. Jan Jacob de Jongh, overleden 27 juni 1829, predikant te Eemnes-Buiten.

Vanaf 1 januari 1829 was het bij wet verboden in kerken te begraven. De gemeente Eemnes richtte daarom deze begraafplaats in. De eigenaren van graven in de hervormde kerken, de Grote of Nicolaaskerk in Eemnes-Buiten en de Pieterskerk in Eemnes-Binnen, kregen een vak met eigendomsgraven. De andere drie vakken kwamen aan de diaconie├źn van deze kerken en de burgerlijke gemeente. De Eemnesser katholieken hadden overigens al sinds 1827 hun eigen begraafplaats aan de Wakkerendijk.

De diaconievakken zijn in 1928 geruimd en opnieuw ingedeeld. Uitbreidingen volgden in 1950 en 1998. Omdat er niet altijd een grafmonument werd geplaatst of houten monumenten verdwenen, zijn er op het gemeentevak nog slechts twee grafmonumenten aanwezig. Met name de grafzerken in het vak met eigendomsgraven behoren tot het Eemnesser funeraire erfgoed.

Om de historie van dit funeraire erfgoed levend te houden, heeft de Historische Kring Eemnes, met name Ruud Ham en Jaap Groeneveld, het informatiebord ontworpen en in eigen beheer gemaakt. Het is op zaterdag 9 juni aangeboden aan de gemeente en onthuld door burgemeester Roland van Benthem in aanwezigheid van betrokkenen en belangstellenden.