Foto 5 – Oranjevereniging in klederdracht in 1923

Bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923, zond de Oranjevereniging een in klederdracht gestoken groep Eemnessers naar de hoofdstad om daar de festiviteiten op te luisteren. Voor het station te Baarn ging men nog even op de kiek.Van links naar rechts zien we: mej. Hogenhout, mevr. Van Loosen-Hoepen, Dien Seldenrijk, gemeentesecretaris D. van Hoepen, Marie Koelewijn, mevr. Jonker-van Hoepen, mevr. K. Koelewijn en mej. M. Post. Vooraan: mej. Wortel en mej. Seldenrijk. De mannen dragen de hoge pet als hoofddeksel, de vrouwen de oorijzermuts

Sluit Menu