Eemnesser vlag op tv

Eemnesser vlag op tv De verkoop van de gemeentevlag van Eemnes zit in de lift. Het lokale feestcomité begon de vlaggen anderhalve week geleden door de hele stad op te hangen, waarna de vraag bij de Historische Kring Eemnes (HKE) enorm toenam en er 400 extra vlaggen zijn verkocht. “Naar aanleiding van de coronamaatregelen wilden […]

HKE-activiteiten in september

HKE-activiteiten in september Naar aanleiding van de Feestweek 2019 in Eemnes (6 t/m 15 september) haakt HKE ook aan. Daarnaast staan activiteiten in het teken van het 40-jarig jubileum van HKE en valt Open Monumentendag met het thema “Plaatsen van Plezier” in de Feestweek op 14 september. Hier een kleine samenvatting van de activiteiten: De […]

Zoon bemanningslid gestrand luchtschip op bezoek

Zoon bemanningslid gestrand luchtschip op bezoek HKE kreeg op zaterdag 24 november 2018 bezoek van Richard Townsend (71). Hij is de zoon van de stuurman Arthur Townsend van het Britse luchtschip, dat op 13 december 2017 onbemand strandde op het dak van voormalige bakkerij Heek (Wakkerendijk 3. Dat was los van de overstroming in 1916 […]

Presentatie “Ontginning en waterschapsgeschiedenis van Eemnes in een vallei vol water”

Oud-archivaris Margriet Mijnssen-Dutilh van het voormalig Waterschap “Vallei & Eem” zal op onze jaarlijkse Herfstavond deze voordracht houden. Zij heeft door haar jarenlange bestudering en ordening van dat archief grote kennis opgedaan van de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied en dus ook Eemnes. Het resultaat daarvan was haar tweedelige levenswerk “Waterschapskroniek Vallei & Eem”, delen […]

Grenspaal 7 staat sinds 27 oktober 2018 dankzij de HKE op de plek waar hij hoort

Alom bekend in onze omgeving zijn de grenspalen langs de provinciegrens van Noord-Holland en Utrecht. De eerste stenen palen dateren van omstreeks 1730. Langs de daarmee samenlopende gemeentegrens van Eemnes staan er acht, dat wil zeggen de ongenummerde Leeuwenpaal op de noordwesthoek van de gemeente, bij de Blaricumse Bijvank. De nummers 1 t/m 7 staan […]

Boekje Fietsroute door monumentaal Eemnes verschenen

Op 7 september is in de Oudheidkamer aan de Raadhuislaan het boekje ‘Fietsroute door monumentaal Eemnes’ ten doop gehouden. Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 8 september en het Europese Erfgoedjaar is een fietsroute in Eemnes uitgezet langs (veelal) historische plekjes. Naast de papieren versie is er ook een app in ontwikkeling waar de route […]

Website geheel vernieuwd

De afgelopen dagen is uw webmaster druk bezig geweest om de website in een nieuw jasje te steken. Zowel het zichtbare als het niet zichtbare deel zijn geheel vernieuwd. De indeling van de site is in grote lijnen gelijk gebleven, maar alles ziet er wat frisser en moderner uit. Dit komt mede door de aanpassing […]

HKE krijgt geld voor duurzame LED-verlichting in Oudheidkamer

Op 26 juni werd het geld van de Rabobank Clubkas Campagne in de regio Amersfoort Eemland verdeeld. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen voor de voorgestelde projecten van verenigingen en stichtingen. De Historische Kring Eemnes is van plan om de verouderde verlichting te vervangen door LED-verlichting. De stemming was dit jaar niet per […]

Informatiebord Algemene Begraafplaats Eemnes onthuld

In 2009 verscheen van de hand van Wiebe van IJken, actief lid van de Werkgroep Genealogie binnen de Historische Kring Eemnes een rapport voor het behoud en herstel van de oude graven op de beide begraafplaatsen in Eemnes. Met het gemeentebestuur van Eemnes werd een traject ingegaan voor het herstel van het oudste, voorste gedeelte […]

Geschiedenis van Eemnes voor de jeugd

Op dinsdagmiddag 22 mei was de bibliotheek in Eemnes vol uitgelaten kinderstemmen. Delegaties uit groepen 6 t/m 8 van de zes basisscholen van Eemnes waren uitgenodigd om de presentatie van de herziene tweede druk van het boekje ‘Eemnes, waar ik woon’ bij te wonen en boekjes voor hun school in ontvangst te nemen. In 2006 […]