logo HKE vrijstaand png

Bertie van Wijk-Blom benoemd tot erelid

Foto:
Liesbeth Lemckert (l.) overhandigd Bertie van Wijk-Blom de oorkonde en een bos bloemen (foto Dick Scherpenzeel).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 werd met algemene instemming van de leden, op voorstel van het bestuur, Bertie van Wijk-Blom benoemd tot erelid van de Historische Kring Eemnes. Zij was  samen met wijlen haar man, Jan van Wijk, nauw betrokken bij de oprichting van de vereniging, nu veertig jaar geleden. Van het begin af aan heeft ze verschillend vrijwilligerswerk gedaan, maar steeds vanaf het begin tot en met december 2018  de ledenadministratie en de voorbereiding van de distributie van het kwartaalblad door andere vrijwilligers. Daarnaast was zij een tijd lang actief bij de realisatie van het blad zelf, toen dat nog met knip- en plakwerk gebeurde. Nog steeds is ze actief in de Werkgroep Genealogie, haar liefhebberij. Voor haar onverdroten veertigjarige inzet is HKE haar zeer erkentelijk.