Klokken luiden voor de vrede op zondag 11 november

Klokken luiden voor de vrede op zondag 11 november Op deze dag is het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend en er een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Om deze verwoestende oorlog te herdenken worden, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, in tal van landen op 11 november herdenkingsceremonies georganiseerd.   Naast het […]

Presentatie “Ontginning en waterschapsgeschiedenis van Eemnes in een vallei vol water”

Oud-archivaris Margriet Mijnssen-Dutilh van het voormalig Waterschap “Vallei & Eem” zal op onze jaarlijkse Herfstavond deze voordracht houden. Zij heeft door haar jarenlange bestudering en ordening van dat archief grote kennis opgedaan van de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied en dus ook Eemnes. Het resultaat daarvan was haar tweedelige levenswerk “Waterschapskroniek Vallei & Eem”, delen […]

Grenspaal 7 staat sinds 27 oktober 2018 dankzij de HKE op de plek waar hij hoort

Alom bekend in onze omgeving zijn de grenspalen langs de provinciegrens van Noord-Holland en Utrecht. De eerste stenen palen dateren van omstreeks 1730. Langs de daarmee samenlopende gemeentegrens van Eemnes staan er acht, dat wil zeggen de ongenummerde Leeuwenpaal op de noordwesthoek van de gemeente, bij de Blaricumse Bijvank. De nummers 1 t/m 7 staan […]

Boekje Fietsroute door monumentaal Eemnes verschenen

Op 7 september is in de Oudheidkamer aan de Raadhuislaan het boekje ‘Fietsroute door monumentaal Eemnes’ ten doop gehouden. Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 8 september en het Europese Erfgoedjaar is een fietsroute in Eemnes uitgezet langs (veelal) historische plekjes. Naast de papieren versie is er ook een app in ontwikkeling waar de route […]

Website geheel vernieuwd

De afgelopen dagen is uw webmaster druk bezig geweest om de website in een nieuw jasje te steken. Zowel het zichtbare als het niet zichtbare deel zijn geheel vernieuwd. De indeling van de site is in grote lijnen gelijk gebleven, maar alles ziet er wat frisser en moderner uit. Dit komt mede door de aanpassing […]

HKE krijgt geld voor duurzame LED-verlichting in Oudheidkamer

Op 26 juni werd het geld van de Rabobank Clubkas Campagne in de regio Amersfoort Eemland verdeeld. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen voor de voorgestelde projecten van verenigingen en stichtingen. De Historische Kring Eemnes is van plan om de verouderde verlichting te vervangen door LED-verlichting. De stemming was dit jaar niet per […]

Tentoonstelling Eemnes en de eerste wereldoorlog geopend

Onder grote publieke belangstelling is op zaterdag 2 juni de tentoonstelling ‘Eemnes en de eerste wereldoorlog’ geopend. De expositie geeft een beeld van het leven in de eerste wereldoorlog in Eemnes. Alhoewel Nederland neutraal wist te blijven had de oorlog wel degelijk invloed op het leven van de inwoners van Eemnes. Na de eerste wereldoorlog […]

Uit het laatste kwartaalblad

Jaargang 40 (2018), nr. 1 Het tijdschrift van de Historische Kring begint dit keer met het laatste deel van een interview met Joop en Fie Blom, geschreven door Bert Snel, over “Het boerenleven in Eemnes rond 1950”. Het gaat over de vele werkzaamheden, die de boeren verrichtten in het voorjaar en de zomer. Een ander […]

Wipkarn 13 februari j.l. verplaatst

Op 13 februari j.l. is de wipkarn opgehaald door medewerkers van Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven (bij Westbroek). Nadat het Zuiderzeemuseum en het Openluchtmuseum (collectie) hem niet wilden hebben, hebben we hem aan dat museum aangeboden. In het Streekmuseum Vredegoed ligt ook de blaasbalg van smederij Van Hamersveld, die wij ooit in bruikleen hadden. De laatste […]