AGENDA 2020

Zaterdag 14 maart: Opening expositie “Jubilerende verenigingen in Eemnes”

Vanwege de Corona maatregelen is de officiële opening komen te vervallen. De expositie is pas te zien zodra de Oudheidkamer weer geopend is op de zaterdagmiddagen.

Donderdag 2 april: Algemene Ledenvergadering

Vanwege de Corona maatregelen is de Algemene Ledenvergadering uitgesteld. De Algemene Ledenvergadering is schriftelijk gehouden op 5 november. Zie samenvatting.

Maandag 27 april: Koningsdag – I.v.m. de corona crisis zijn alle festiviteiten voor Koningsdag AFGELAST

Zaterdag 9 mei: Gemalendag Eemnes – Eeuwenlang ‘pompen of verzuipen in de polder’

Op een markante plek in de polder staat het Gemaal Eemnes. Al eeuwenlang wordt hier water uit de laaggelegen Eemnesserpolder afgevoerd naar de Eem. Zaterdag 9 mei is het gemaal open voor publiek.

Demonstraties: Bijzonder zijn de ruim 95 jaar oude – nu museale – elektrische pompen die in het gemaal staan. Slechts enkele keren per jaar starten en draaien deze antieke machines. Elk half uur demonstreren medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe de werking van het gemaal.

Rijke geschiedenis: De Eemnesserpolder kent een rijke geschiedenis van dijkdoorbraken en overstromingen. En al generaties lang wordt het water uit de polder afgevoerd. Met keersluisjes, een watermolen, later een stoomgemaal, een oud elektrisch gemaal en tegenwoordig een volautomatisch elektrisch gemaal. Tijdens de open dag vertellen vrijwilligers van de Historische Kring Eemnes over de ontginning van de Eemnesserpolder en de historie van het gemaal en de naastgelegen sluis.

Bereikbaarheid: Combineer het bezoek met een fietstocht door de mooie Eemnesser polder en langs de Eem. Of kom lopend langs het klompenpad Nesserpad. Gemaal Eemnes, Korte Maatsweg 5 in Eemnes. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Een ruime parkeerplaats ligt net voor de boerderij aan de Korte Maatsweg 3 in Eemnes.

(Geen) Open Monumentendag op zaterdag 12 september

Helaas wordt het in Eemnes dit jaar een gesloten Monumentendag in plaats van Open Monumentendag.  De historische kerken, en het gemaal blijven dicht. De coronamaatregelen maken het toestaan van bezoekers te ingewikkeld. De veiligheid van onze vrijwilligers staat voorop.

Wel is de Oudheidkamer op de gebruikelijke tijd van 14.00 tot 16.00 geopend om de tentoonstelling over zes jubilerende verenigingen te bekijken. Hier kunt u ook met uw vragen terecht over Eemnes. Er zijn beperkingen v.w.b. het aantal bezoekers.

Ook zullen op zaterdag 12 september de leden van het Klokkenluidersgilde Eemnes de kerkklokken van de Hervormde Nicolaaskerk en van de Pieterskerk ofwel het Dikke Torentje luiden.

Om 10.00 uur 12.00 uur en 14.00 uur klinken de bijna vier eeuwen oude klokken van het Dikke Torentje. Om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur worden de klokken van de Nicolaaskerk geluid.

Kom gerust kijken en luisteren.

Wat natuurlijk het hele jaar door open is, blijft onze polder. Dit gebied met de talloze waaien is per slot ook een aardkundig monument en is op de fiets en te voet over de Zomerdijk zeker een bezoek waard.

Ga dan op zoek naar:

  • De waaien nabij het Gooimeer: een aardkundig monument.
  • De restanten van een eendenkooi in de Noordpolder te Veld.
  • Het gedenkbord aan de Anna Louwenweg ter herinnering aan de bemanning van het geallieerde vliegtuig, dat hier op 20 februari 1944 brandend neerstortte.
  • Het watermonument ‘Het Mennegat’ met het informatiebord over de polder aan de Wakkerendijk ter hoogte van de oude haven.

Of geniet van de polder wandelend over het Nesserpad, het klompenpad dat begint bij de oude haven.