AGENDA 2019

Klik hier om naar de gepasseerde activiteiten uit 2019 te gaan.

Klik hier om naar de speciale jubileumpagina te gaan.

Zaterdag 21 september 2019 – Vertoning filmopnames van de Feestweek 2019.

In de Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A) zullen op een groot scherm filmbeelden worden vertoond van de Feestweek 2019. Open tussen 14.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.

 

Tentoonstelling “Eemnes in Beeld – Van Noordijk tot Jubileum Fotowedstrijd”

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Historische Kring Eemnes (HKE) organiseert deze verschillende activiteiten in 2019. Daaronder was een fotowedstrijd met drie thema’s: “Omgeving”, “Leven in Eemnes” en “Mijn mooiste foto van de afgelopen 40 jaar”. De kring werd overladen met mooie foto’s van Eemnes. Deze worden allemaal in de nieuwe expositie in de Oudheidkamer tentoongesteld.

Een jury koos uit elke categorie de drie mooiste foto’s. De fotografen van deze foto’s verdienen natuurlijk een prijs, die tijdens de opening op 28 september a.s. worden uitgereikt. Alsof dit niet genoeg is, vraagt de HKE bezoekers ook hun mening over de foto’s. Bij voldoende deelname volgt er ook een publiekprijs.

De tentoonstelling bestaat uit drie delen die allemaal te maken hebben met de geschiedenis van Eemnes. Foto’s van Eemnes, schilderijen van Eemnes en een overzicht van activiteiten van de Historische Kring van Eemnes.

De schilder Noordijk legde in de afgelopen eeuw de mooiste beelden van Eemnes vast met zijn penseel. Wij kozen enkele van zijn schilderijen die hij op verschillende plaatsen maakte in Eemnes, onder meer rond de hoek van de Laarderweg en de Wakkerendijk. De foto’s erbij laten zien wat er in de loop der tijd op die plaatsen is veranderd.

De Historische Kring Eemnes is continue bezig met het onderzoeken, verzamelen, vastleggen en delen van de geschiedenis van Eemnes. In de vitrine ziet u een overzicht van de activiteiten en resultaten van de afgelopen 40 jaar.

Zoals altijd zijn de tentoonstellingen in de Oudheidkamer van de HKE (Raadhuislaan 2A) altijd gratis. Geopend op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur.

Oproep voor films Feestweken

Heb je de optocht in de laatste Feestweek gefilmd? Of heb je nog opnames van voorgaande Feestweken? HKE wil graag een kopie hiervan bewaren. Aanleveren kan op een zaterdag of volgens afspraak via info@historischekringeemnes.nl of een telefoontje met Dick Scherpenzeel (06-1152 2750).

Gepasseerde activiteiten in 2019

Maandag 7 januari

Start verkoop Gemeentevlag van Eemnes tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Eemnes, Zuidersingel 1, Eemnes, na 20.00 uur.  De vlag (100×150 cm) is te koop voor €12,50 (contant te betalen). Daarna zal hij op te koop zijn in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A, op zaterdagen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Zaterdag 16 februari

Opening tentoonstelling “40 jaar Historische Kring Eemnes” in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A, Eemnes. Geopend van 14.00 tot 16.00. De toegang is gratis.

Donderdag 4 april

Algemene Ledenvergadering en Presentatie “Bakkerij Heek”
in De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes.

19.30: Inloop

20.00: Aanvang Algemene Ledenvergadering

Zie voor relevante stukken (klik op): Agenda, Notulen ALV 2018 (concept), Jaarverslag 2018.

Alle stukken, inclusief de financiële, liggen ter inzage in de Oudheidkamer of kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

20.45 (ca.): Pauze

21.00: Fijtje Heek presenteert film “Bakkerij Heek”
Fijtje is de dochter van Arie Heek (1912-1981), die de laatste bakker was op Wakkerendijk 3. Op 17 september 1977 is Arie gestopt met de bakkerij nadat deze ongeveer driehonderd jaar in de familie was geweest. Zowel dochter Fijtje als haar broer Jaap zagen er geen brood in om het bedrijf voort te zetten.
Niet lang voor de sluiting van de bakkerij is er een filmpje gemaakt, dat een uniek beeld geeft van het reilen en zeilen van het bedrijf. De bakkerij en de winkel komen in beeld maar ook Arie Heek, zijn vrouw en Co van Hamersveld, de vaste medewerkster in die tijd. Fijtje zal deze film presenteren en uitleg geven over de achtergronden. De film is nooit eerder vertoond en geeft een bijzonder tijdsbeeld van bijna 50 jaar geleden.

22.00 (ca.): Afsluiting

Zaterdag 27 april: Koningsdag 

HKE neemt weer deel met de volgende activiteiten:

9.00-9.10 Klokkenluiden door het Eemnesser Klokkenluidersgilde
Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen van dit werk is de moeite waard.

9.00-13.00 Kraam op Wakkerendijk
In de kraam van de Historische Kring Eemnes worden interessante boeken, kwartaalboekjes, kaarten, CD’s en DVD’s over Eemnes verkocht met Koningsdagkorting. Er is ook een ruime sortering tweedehands historische boeken.
Attentie: Hier en in de Oudheidkamer zal ook de Eemnesser vlag te koop zijn (stokvlag van 1 bij 1,5 m) voor slechts €12,50.

10.00-15.30 Torenbeklimmen Grote Kerk
In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht en hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe. En …. bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!
NB: Het eerder aangekondigde Abseilen is vervallen. Hierdoor kunnen meer mensen genieten van het mooie uitzicht.

Vanaf 11.30 Gerard Wortel in de Oudheidkamer
Gerard Wortel, nog net onze dorpsdichter en welbekend kleinkunstenaar, zal weer optreden in de Oudheidkamer. Hij gaat, al naar gelang hoe het valt, op eigen initiatief of op verzoek liedjes zingen onder begeleiding van zijn onafscheidelijke gitaar. Het einde van zijn repertoire is niet te peilen, zodat ook de eindtijd niet is vast te stellen.

11.00-16.00 Expositie “40 Jaar Historische Kring Eemnes”
40 Jaar geleden, op 24 februari 1979, werd de basis gelegd voor de Historische Kring Eemnes. Op initiatief van Jan Out meldden zich toen een aantal mensen die wel interesse hadden in de geschiedenis van Eemnes. De nieuwe tentoonstelling laat zien wat die 40 jaar heeft opgeleverd. Klik hier voor alle informatie.

De Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A Eemnes, is op Koningsdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Tevens iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Zaterdag 11 mei 2019: Gemalendag Eemnes – Eeuwenlang ‘pompen of verzuipen in de polder’

Op een markante plek in de polder staat het Gemaal Eemnes. Al eeuwenlang wordt hier water uit de laaggelegen Eemnesserpolder afgevoerd naar de Eem. Zaterdag 11 mei is het gemaal open voor publiek.

Demonstraties: Bijzonder zijn de 95 jaar oude – nu museale – elektrische pompen die in het gemaal staan. Slechts enkele keren per jaar starten en draaien deze antieke machines. Elk half uur demonstreren medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe de werking van het gemaal.

Rijke geschiedenis: De Eemnesserpolder kent een rijke geschiedenis van dijkdoorbraken en overstromingen. En al generaties lang wordt het water uit de polder afgevoerd. Met keersluisjes, een watermolen, later een stoomgemaal, een oud elektrisch gemaal en tegenwoordig een volautomatisch elektrisch gemaal. Tijdens de open dag vertellen vrijwilligers van de Historische Kring Eemnes over de ontginning van de Eemnesserpolder en de historie van het gemaal en de naastgelegen sluis.

Bereikbaarheid: Combineer het bezoek met een fietstocht door de mooie Eemnesser polder en langs de Eem. Of kom lopend langs het klompenpad Nesserpad. Gemaal Eemnes, Korte Maatsweg 5 in Eemnes. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Een ruime parkeerplaats ligt net voor de boerderij aan de Korte Maatsweg 3 in Eemnes.

24 en 25 mei 2019: Anjercollectie door Historische Kring Eemnes

Op vrijdagavond 24 mei en op zaterdag 25 mei zullen collectanten van de Historische Kring Eemnes bij enkele winkelcentra staan om geld in te zamelen voor de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds [hyperlink] stelt zich tot doel om met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen bijzondere initiatieven en talent te stimuleren. Van de door de Eemnesser collectanten verzamelde bijdragen krijgt HKE de helft. De andere helft is voor het Prins Bernhardfonds. Kortom, met uw bijdragen steunt u beide in hun werk.

6 t/m 15 september Feestweek 2019 – ‘Buitengewoon Eemnes’
De Feestweek ‘Buitengewoon Eemnes’ wordt, zoals altijd, georganiseerd door het Feestcomité Eemnes. Enkele activiteiten van de Historische Kring Eemnes zijn daarop aangepast.

De Eemnesser vlag uit in de Feestweek!
Om de feestelijkheden een Eemnesser tintje te geven, verkoopt HKE Eemnesser gemeentevlaggen als gevelvlaggen (100×150 cm). Deze zijn te koop op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur in de Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A). Ze kosten slechts €12,50 en dat is een koopje; zo lang de voorraad strekt. Bestellen mag ook, maar dan worden extra kosten in rekening gebracht: €1,00 (totaal €13,50) binnen Eemnes; €4,00 (totaal €16,50) buiten Eemnes. Klik hier voor nadere details.

400 jaar Vaart 1990 (foto A. van Valkengoed)

Oproep voor films over Feestweken tot en met 2019

De Oudheidkamer is tijdelijk ingericht als filmzaal. Heb je al leuke momenten van de Feestweek 2019 gefilmd? Kom dan op de zaterdag 7, 14 of 21 september naar de Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A). Daar vertonen wij je film op een groot scherm. Natuurlijk willen we ook graag een kopie behouden.

Heb je nog opnames van voorgaande Feestweken? Ook die zijn van harte welkom en vertonen we graag. Aanleveren liefst op een voorafgaande zaterdagen.

Op 14 september zijn wij extra lang open van 12.00 – 16.00 uur.

Andere zaterdagen zijn we op de normale tijd open van  14.00 -16.00 uur.

Zaterdag 14 september 2019 – Open Monumentendag

Het thema van Open Monumentendag is “Plaatsen van Plezier”. In de Feestweek is natuurlijk heel Eemnes een “plaats van plezier”, dank zij het onovertroffen Feestcomité. Maar er zijn ook nog een paar historische parels waar men zijn hart eens anders kan ophalen. Midden in de feestweek: wat wil je nog plezieriger.

  • Beide Nicolaaskerken (Kerkstraat 16 en Wakkerendijk 60) zijn, in samenwerking met de kerkbesturen, open voor bezichtiging van 13.00 tot 16.00 uur. Gedurende een groot deel van de openstelling zal orgelspel klinken in de beide kerken.

NB: Wegens de Allegorische Optocht zijn deze kerken later open.

  • De klokken van de Grote of Nicolaaskerk (Kerkstraat 16) en het Dikke Torentje (Wakkerendijk 49) worden geluid om 10.00 uur en 15.00 uur door leden van het Eemnesser Klokkenluidersgilde van HKE.
  • Het gemaal wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe, in samenwerking van HKE, opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur. Op gezette tijden zullen de oude machines worden gedemonstreerd.
  • De Oudheidkamer van HKE (Raadhuislaan 2A) is open vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur. In de OHK worden ‘s middags film opnames afgespeeld die kort daarvoor van de optocht door Eemnes zijn gemaakt. Ook beelden van de optocht van vorige Feestweken zijn te zien. Zie de oproep hierboven.
Sluit Menu