AGENDA 2018

5 april 2018:  Algemene Ledenvergadering 

in De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes.

19.30: Inloop

20.00: Opening door de voorzitter, mededelingen en vaststellen agenda

20.45 (ca.): Pauze

21.00: Cocky Eek en ‘Polderziel’

Na de pauze zal de film Polderziel uit 2000 van de kunstenares Cocky Eek worden vertoond. Zij is opgegroeid in Eemnes als de dochter van de bekende smid Jaap Eek. Daardoor heeft zij een bijzondere band met de Eemnesser polder opgebouwd, die ze overigens nog steeds heeft. In het kader van de cursus Landmark Education heeft ze er destijds voor gekozen om haar kinderdroom, een film over de Eemnesser polder, waar te maken. Zij heeft in 1999 een aantal oudere Eemnessers geïnterviewd: Sylvester ‘Kuuk’ van der Ent (rattenvanger), Piet Klaasse (beeldend kunstenaar), Han van Oostrum (agrariër), Teus Roodhart (voormalig dijkgraaf) en Mart Scherpenzeel (woonde aan Meentweg). Zij verwoorden als individuele ‘polderzielen’ hun beleving van de Polderziel van de Eemnesser polder.
Voorafgaand aan de film zal een video-interview met Cocky Eek worden getoond. Midden in de polder blikt ze terug op de film. Ze vertelt over haar verhaal achter de film en hoe ze met haar kennis en ervaring van nu de polderziel opnieuw zou willen vastleggen.

22.00 (ca.): Afsluiting

27 april 2018: Koningsdag, programma Historische Kring Eemnes

In de loop van de jaren heeft Eemnes een regionaal bekende reputatie opgebouwd wat betreft het vieren van feesten. Koningsdag zet die traditie voort, met dank aan het Feestcomité Eemnes dat het elk jaar weer klaar speelt met hulp van diverse lokale organisaties een spetterend feest neer te zetten.

Ook de Historische Kring Eemnes doet daar al vele jaren aan mee met een aantal eigen programmadelen:

9.00-9.10 Klokkenluiden door het Eemnesser Klokkenluidersgilde
Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen van dit werk is de moeite waard.

9.00-13.00 Kraam op Wakkeredijk
In de kraam van de Historische Kring Eemnes worden interessante boeken, kwartaalboekjes, kaarten, CD’s en DVD’s over Eemnes verkocht met Koningsdagkorting. Er is ook een ruime sortering tweedehands historische boeken.

10.00-15.30 Torenbeklimmen Grote Kerk
In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht en hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe. En …. bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!

Vanaf 10.30 Gerard Wortel in de Oudheidkamer
Een spontaan optreden van Gerard Wortel, onze welbekende dorpsdichter en kleinkunstenaar, in de Oudheidkamer verleden jaar viel erg in de smaak. Hij komt weer, al naar gelang hoe het valt, op eigen initiatief of op verzoekt liedjes zingen onder begeleiding van zijn onafscheidelijke gitaar. Het einde van zijn repertoire is niet te peilen, zodat ook de eindtijd niet was vast te stellen. Dat is dus een verrassing voor wie te laat is.

11.00-16.00 Expositie ‘Coraline Bäcker, Eemnesser schilderes
De Oudheidkamer is op deze dag geopend om de lopende expositie te bewonderen. Zie elders op deze site.

12 mei 2018 (zaterdag): Gemalendag Eemnes – Eeuwenlang ‘pompen of verzuipen in de polder’

Op een markante plek in de polder staat het Gemaal Eemnes. Al eeuwenlang wordt hier water uit de laaggelegen Eemnesserpolder afgevoerd naar de Eem. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima waren hier te gast in de herfst van 2017. Zaterdag 12 mei is het gemaal open voor publiek.

Demonstraties: Bijzonder zijn de 95 jaar oude elektrische pompen die in het gemaal staan. Slechts enkele keren per jaar starten en draaien deze antieke machines. Elk half uur demonstreren medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe de werking van het gemaal.

Rijke geschiedenis: De Eemnesserpolder kent een rijke geschiedenis van dijkdoorbraken en overstromingen. En al generaties lang wordt het water uit de polder afgevoerd. Met keersluisjes, een watermolen, later een stoomgemaal, een oud elektrisch gemaal en tegenwoordig een volautomatisch elektrisch gemaal. Tijdens de open dag vertellen vrijwilligers van de Historische Kring Eemnes over de ontginning van de Eemnesserpolder en de historie van het gemaal en de naastgelegen sluis.

Bereikbaarheid: Combineer het bezoek met een fietstocht door de mooie Eemnesser polder en langs de Eem. Of kom lopend langs het klompenpad Nesserpad. Gemaal Eemnes, Korte Maatsweg 5 in Eemnes. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.  Een ruime parkeerplaats ligt net voor de boerderij aan de Korte Maatsweg 3 in Eemnes.

22 mei (dinsdag): Boekpresentatie ‘Eemnes, waar ik woon’

In 2006 schreef de oud-onderwijzer Jan Out op verzoek van de Bibliotheek Eemnes het boekje ‘Eemnes, waar ik woon’ voor schoolkinderen in groep 6 van de basisschool. Omdat de boekjes op zijn en er nog steeds belangstelling voor is, heeft de Historische Kring Eemnes besloten om een geactualiseerde herdruk uit te geven. Deze uitgave zal op 22 mei. a.s. om 13.30 aan delegaties van de basisscholen van Eemnes worden uitgereikt om onder de leerlingen van groep 6 en dit jaar ook nog 7 en 8, te verdelen. In de komende jaren zullen leerlingen van groep het boekje ontvangen om iets van de geschiedenis van Eemnes op te steken en het lezen aan te moedigen. De uitgave is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabo Clubkasactie van 2017 en een aanvullende subsidie van de Gemeente Eemnes. 

1 en 2 juni 2018: Anjercollectie door Historische Kring Eemnes

Op vrijdagavond 1 juni en op zaterdag 2 juni zullen collectanten van de Historische Kring Eemnes bij enkele winkelcentra staan om geld in te zamelen voor de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich tot doel om met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen bijzondere initiatieven en talent te stimuleren. Van de door de Eemnesser collectanten verzamelde bijdragen krijgt HKE de helft. De andere helft is voor het Prins Bernhardfonds. Kortom, met uw bijdragen steunt u beide in hun werk.

5 juni: Inmiddels is de collecte achter de rug. De opbrengst is €1187,47, die voor de helft ten goede komt aan projecten op het gebied van cultuur en natuur (Anjerfonds) en voor de andere helft aan HKE. Dank aan de gulle gevers en de collectanten.

Zaterdag 2 juni 2018: Opening tentoonstelling ‘Eemnes en de Eerste Wereldoorlog’

Dit jaar is  het 100 jaar gelden dat de vreselijke Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Nederland was neutraal, maar werd niettemin economische en in het dagelijks leven getroffen. Veel mannen waren gemobiliseerd, uit België kwamen veel vluchtelingen, inclusief militairen die de wijk hadden genomen. Voedselschaarste was er op een zeker moment met aardappeloproeren tot gevolg. Het meest schokkende wat er in die tijd op oorlogsgebied gebeurde was het gestrande Britse militaire luchtschip, waarvan overigens enkele schamele resten worden getoond. In het dagelijkse leven waren er in Eemnes echter allerhande zaken die het leven anders maakten: ingekwartierde Belgische vluchtelingen, tewerkgestelde Belgische soldaten, maar ook Oostenrijkse kinderen die hier kwamen om aan te sterken en waarvan enkele zelfs bleven. Daarnaast vele andere blijken uit die tijd, die een hele tentoonstelling vullen. ‘Als je erin duikt, vind je meer dan je zou verwachten’, aldus Wiebe van IJken, die deze tentoonstelling inhoudelijk helpt realiseren. De opening vindt plaats om 14.30 in de Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A, Eemnes); openingstijden: zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur.

 

22 mei t/m 11 juni: Rabobank Clubkas Campagne – Stem voor  duurzame LED-verlichting in Oudheidkamer van HKE 

Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amersfoort Eemland.

Rabobank Amersfoort Eemland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom organiseert de bank dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte is dat leden van Rabobank Amersfoort Eemland bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen.

Stemperiode Van 22 mei tot en met 11 juni kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op hun favoriete club via www.rabobank.nl/amersfoorteemland. In mei ontvangen alle leden van Rabobank Amersfoort Eemland een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaal te verdelen bedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Ben jij lid van Rabobank Amersfoort Eemland? Breng dan je stem uit op onze club. Elke stem is geld waard! Zie voor meer informatie en voorwaarden www.rabobank.nl/amersfoorteemland.

Het resultaat is volgens de uitslag van 26 juni €1403,58 voor de Historische Kring Eemnes. Dank aan alle leden van de Rabobank die voor ons energie besparende project hebben gestemd! Voorzitter Liesbeth Lemckert nam de cheque in ontvangst.

8 september (zaterdag): Open Monumentendag

Jaarlijks organiseert de Historische Kring Eemnes in samenwerking met de eigenaren van de betreffende gebouwen en met steun van het gemeentebestuur de Open Monumentendag in de gemeente Eemnes.

Dit jaar zal met een fietstocht aandacht worden besteed aan de pareltjes in Eemnes en ook in bijzonder de polder. Nadere informatie volgt.

Van de kerken in de gemeente zijn dit jaar de Grote of Nicolaaskerk (Kerkstraat 16) tussen 10.00 en 16.00 uur  en de H. Nicolaaskerk (Wakkerendijk 60)  tussen 11.00 en 16.00 uur te bezichtigen. Gedurende een groot deel van de openstelling zal orgelspel klinken in deze beide Nicolaaskerken. De voormalige Pieterskerk “het Dikke Torentje” (Wakkerendijk 49) zal dit jaar niet zijn te bezichtigen wegens andere activiteiten.

Het Eemnesser Klokkenluidersgilde zal de klokken van de Grote Kerk alleen vanaf 10.00 uur en van het Dikke Torentje steeds vanaf 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur gedurende 10 minuten laten beieren.

De toren van de Grote of Nicolaaskerk aan de Kerkstraat zal te beklimmen zijn tussen 10.10 en 15.30 uur. Het uitzicht is bij mooi weer overweldigend.

Het gemaal in de Eemnesservaart (Korte Maatweg 5) wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe open gesteld van 11.00 (niet 10.00) tot 16.00 uur. De oude machines worden regelmatig in werking gezet en deskundigen zullen uitleg geven over deze installatie die tot een van de oudste elektrische gemalen in Nederland behoort. Ook wordt een film in het gemaal vertoond en uitleg gegeven over polder- en waterbeheer.

De Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A) is deze dag geopend van 9.00 tot 16.00 uur (normaal elke zaterdag 14.00 tot 16.00 uur), waar de tentoonstelling ‘Eemnes en de Eerste Wereldoorlog’ nog zal zijn te bezichtigen.

8 november (donderdag): Herfstavond van HKE

Presentatie “Ontginning en waterschapsgeschiedenis van Eemnes in een vallei vol water”

Oud-archivaris Margriet Mijnssen-Dutilh van het voormalig Waterschap “Vallei & Eem” zal op onze jaarlijkse Herfstavond deze voordracht houden. Zij heeft door haar jarenlange bestudering en ordening van dat archief grote kennis opgedaan van de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied en dus ook Eemnes. Het resultaat daarvan was haar tweedelige levenswerk “Waterschapskroniek Vallei & Eem”, delen 777-1616 en 1616-2011. Wij hebben het genoegen haar deze avond haar verhaal daarover te kunnen laten vertellen aan de hand van veel beeldmateriaal. Daarin komt duidelijk de worsteling met het water in het stroomgebied van de Eem naar voren, met wat weer nadruk op Eemnes en haar kijk op de ontstaansgeschiedenis van Eemnes. Met de klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan worden we hiermee nog eens herinnerd aan het feit dat droge voeten hebben niet vanzelfsprekend is.

De presentatie vindt plaats in de theaterzaal van De Hilt (Hasselaarlaan 1C) vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30. De toegang is gratis. 

11 november (zondag): Kerkklokken luiden voor de Vrede

Op deze dag is het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend en er een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Om deze verwoestende oorlog te herdenken worden, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, in tal van landen op 11 november herdenkingsceremonies georganiseerd.  

Naast het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat onder meer in Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Bermuda, Frankrijk, België, Canada, de Verenigde Staten en Duitsland en ook Nederland.  Er wordt stil gestaan bij de miljoenen mannen en vrouwen, militairen en burgers, die zijn gestorven of gewond in de jaren tussen 1914 en 1918.

Oproep tot Vrede
Voor de viering van de vrede zijn klokkenluiders in de deelnemende landen gevraagd om zoveel mogelijk tegelijkertijd kerkklokken te laten luiden. Het Klokkenluidersgilde Eemnes heeft daarvoor contact gezocht met de kerken in Eemnes, Laren en Blaricum. Samen met heel veel andere kerkklokken zullen de klokken in de BEL gemeentes om 19.05 uur te horen zijn als Oproep tot Vrede.

In Eemnes zal wethouder Jan van Katwijk namens het college van B&W aanwezig zijn bij het luiden van de klokken van het Dikke Torentje aan de Wakkerendijk.

Wat de Eerste Wereldoorlog voor Nederland, en vooral voor Eemnes betekend heeft is te zien in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes (zie Expostie).