Op dinsdagmiddag 22 mei was de bibliotheek in Eemnes vol uitgelaten kinderstemmen. Delegaties uit groepen 6 t/m 8 van de zes basisscholen van Eemnes waren uitgenodigd om de presentatie van de herziene tweede druk van het boekje ‘Eemnes, waar ik woon’ bij te wonen en boekjes voor hun school in ontvangst te nemen.

In 2006 heeft oud-schoolhoofd van de Mariaschool, Jan Out, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de destijds nog zelfstandige bibliotheek het boekje geschreven voor de schooljeugd, in het bijzonder groep 6. Zo zou het lezen en de belangstelling voor de geschiedenis van Eemnes worden gestimuleerd. Jaarlijks kregen de kinderen een boekje.

Inmiddels is de oplage al enige jaren verbruikt. Bij de Historische Kring Eemnes kwamen wel eens vragen of het boekje te koop was. Afgezien van af en toe een gebruikt exemplaar, nee. Dit bracht de kring op het idee in samenwerking met Jan Out een heruitgave te verzorgen. Omdat in de afgelopen twaalf jaar wel wat zaken zijn veranderd en er enkele nieuwe inzichten zijn, is het boekje op punten herzien. Dankzij de Rabo Clubkas Campagne van 2017 en een aanvullende bijdrage van de Gemeente Eemnes kon een herdruk verschijnen. Omdat die van groep 7 en 8 het boekje hebben gemist, krijgen zij dit jaar ook één.

De scholen hebben allemaal een kind mogen aanwijzen om een eerste boekje in ontvangst te nemen. De Wegwijzer en het Noorderlicht, die in het nieuwe schooljaar samengaan in de nieuwe school de 7-Sprong hebben samen een meisje aangewezen dat nu nog in Hilversum woont, maar dan in Eemnes zal wonen. Zij zal dadelijk weten op wat voor historische grond ze gaat wonen. Ook is er een jongeman die erg bezig is met lokale geschiedenis. Misschien een toekomstig bestuurslid voor HKE, die graag verjonging wil. Enkele anderen hebben prijzen gewonnen voor de gedichtenwedstrijd in verband met 4 en 5 mei. Uiteraard werden ook de Rabobank en de Gemeente Eemnes bedankt met een eerste exemplaar.

Foto: Kastermans, t.b.v. en met toestemming Gemeente Eemnes.