VOORWERPEN EN STREEKDRACHTEN

Sinds de opening van de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes op Koninginnedag (30 april) 1993 heeft de HKE verschillende voorwerpen van velerlei aard geschonken gekregen. Vaak zijn deze in verband met een tentoonstelling geschonken, maar ook door op andere momenten. De verzameling omvat zaken als landbouwgereedschappen, ambachtelijke gereedschappen, keukengerei, streekdracht, een uniform van tamboer en pijperkorps “In Aethere Musica”, schilderijen, aquarellen en vele andere voorwerpen die iets met Eemnes en het leven in Eemnes te maken hebben.

De Werkgroep Streekdracht gaat over de kleding, terwijl de Werkgroep Voorwerpen alle overige voorwerpen beheert. In samenwerking documenteren zij al deze voorwerpen. Veel materiaal is in depot, maar verschillende zaken verblijven in de permanente tentoonstelling, zoals delen van de collectie streekdracht en grafische kunst, die op verschillende wanden in de Oudheidkamer een plaats vinden, zoals de tekeningen van Jan Fabius met Eemnesser taferelen. Van tijd tot tijd worden voorwerpen bij gelegenheid gewisseld of getoond in een passende tentoonstelling.