KWARTAALBLAD

Algemeen
Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer: HKE jaargang 39, no 3; september 2017

Het tijdschrift van de Historische Kring bevat dit keer twee genealogische overzichten: een over "Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen" (deel 1) van diverse auteurs, het andere over "Erfgooiers in Eemnes" geschreven door Henk van Hees. De oudste gevonden gegevens over een bakker betreffen Jan Jansz den Ouden, die eind 17e eeuw aan het eind van de Wakkerendijk het brood bakte. Dit artikel bevat namen van bakkers en bakkersknechten van zowel Eemnes-Buiten als Eemnes-Binnen. Het verhaal over de Erfgooiers betreft de families Makker, Van Eijden en Luijf (Crul). Lang bleef bij deze Eemnessers het besef, dat zij als erfgooier zich bij terugkeer op Gooise grond weer als scharend lid konden laten inschrijven!

In een ander artikel van Rom van der Schaaf wordt zeer plausibel verklaard : "Waarom de namen Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten?" Veel onderzoekers hebben hierover geschreven, maar Rom van der Schaaf rekent met diverse meningen af. Een belangrijk artikel voor historisch-gealogen en andere geïnteresseerden in de ontwikkeling van het huidige Eemnes.

Naast enkele kleinere bijdragen in dit nummer is ook de bijdrage van Jaap Groeneveld het vermelden in dit overzicht waard. Hij leverde een historisch overzicht van "Eemnes van 2000 naar 9000 inwoners (1938-2016)". Naast de betrokkenen passeren burgemeesters met spaarbankboekjes en andere giften de revue. Een leuk verhaal.

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien (bijgewerkt t/m 2016-4), inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds 'Eemnes' op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.