KWARTAALBLAD

Algemeen
Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer - HKE jaargang 39, no 2; juni 2017

Het tijdschrift van de Historische Kring Eemnes begint met een door Jaap Groeneveld geschreven geschiedenis van het Café Staal, ook "Schippers Welvaren" genaamd. Nauwgezet als altijd ontrafelt de auteur wat in het verleden onjuist werd aangenomen en wat werkelijk de voorgangers van dit café waren. In een tweede artikel een interview door Jan Delfgou van Janny van Beest-Dorrestijn, dochter uit een ondernemersgezin. Haar kinderen Barry en Alice zijn eigenaar van de Bloemen en Plantenzaak Van Beest, die sinds 2012 in de Minnehof is gevestigd.

Een groot deel van het tijdschrift bevat deel 2 van het artikel van Evert van Andel over de Raboespolder. Onder meer de afkalving van dit gebied onder invloed van de voormalige Zuiderzee wordt uitvoerig belicht, maar ook plannen om nieuw land te winnen (plan tot indijking door Stad en Lande van Gooiland uit 1951). Verderop in het tijdschrift een bijdrage over de auteur en over zijn pas verschenen boek: Het Dikke Torentje, nieuw leven in een oud kerkje.

De genealogische werkgroep publiceert dit keer de kwartierstaat van Jaap Elders (door Wiebe van IJken). In de bijgehouden staat: Wie heeft de meeste Eemnesser voorouders, komt Jaap met 21 voorouders op de 7e plaats. Aan kop nog steeds pater Wijnand van Wegen met 29 Eemnesser voorouders!

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien (bijgewerkt t/m 2016-4), inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds 'Eemnes' op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.