KWARTAALBLAD

Algemeen
Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer: HKE jaargang 39, no. 4; december 2017

Het laatste nummer van dit jaar heeft weer een artikel over de bakkers, die door de eeuwen heen in Eemnes gevestigd waren. De genealogische werkgroep heeft hier jarenlang gegevens over verzameld en publiceert het tweede deel van haar onderzoek. Dit keer zijn de bakkers rond de voormalige haven aan de beurt. Vanaf 1675 zijn hun namen en relaties bekend. Bekende en onbekende namen van families, die soms nog in Eemnes gevestigd zijn. Het verhaal gaat tot de laatste bakker: Peter Hoogland, die in 1984 voor het laatst zijn broden en koek bakte. Zijn dochter Ria Hilhorst-Hoogland en zijn broer Gerard Hoogland vertellen over deze periode. De verhalen zijn rijk geïllustreerd, onder andere met enkele foto's, die pastoor Van Huik in de winkel en bakkerij in 1984 maakte. Niet alleen de bazen, maar ook veel van hun knechten worden in deze publicatie genoemd.

Dan worden opnieuw 6 merklappen, gefotografeerd door Desirée van Oostrum, getoond en besproken. Dit is het 4e artikel in een serie, die in 2016 (deel 2) aanving.

Daarna wordt de blik gericht op een gebeurtenis, waar men nu nog over spreekt: de landing, liever de stranding van een luchtschip tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917. Met een in- en uitgeleide door Jaap Groeneveld heeft Merlijn van Eijk uitvoerig deze gebeurtenis en wat eraan voorafging in zijn artikel: "Brits luchtschip C26 stort neer op bakkerij Heek" verhaald. Enkele foto's met souvenirs van dit gebeuren: twee delen van de huid en een verrekijker, in bezit van de gemeente Eemnes en de Historische Kring, staan afgebeeld. Voor de voorbereiding van een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt een oproep gedaan om foto's van gemobiliseerde Eemnessers, tijdelijk in Eemnes verblijvende Belgen enz., beschikbaar te stellen om te reproduceren (scan).

Tenslotte een artikel van Bert Snel als resultaat van een interview met Joop en Fie Blom: "Het boerenleven in Eemnes rond 1950, najaar en winter". Het was hard werken, dag in dag uit, maar dat was heel gewoon. Iedereen werd ingeschakeld om de boerderij te runnen. Dit boeiende verhaal is dit keer in zijn geheel te lezen.

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien, inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds 'Eemnes' op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.