KWARTAALBLAD

Algemeen
Het kwartaalblad verschijnt al sedert de oprichting van Historische Kring Eemnes begin 1979. Beschrijvingen van Eemnesser families, interviews waarin oude Eemnessers spreken over hun leven in het vroegere Eemnes en de geschiedenis van diverse oude boerderijen met een overzicht van de bewoners sedert de bouw vormen regelmatig terugkerende thema’s. Ook diverse andere onderwerpen komen meer of minder uitgebreid aan bod, waarbij Wereldoorlog II, het agrarische leven, leven met het water, de groei van het dorp enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn.

Van de meeste nummers zijn nog exemplaren voorradig. Zolang de voorraad strekt zijn die los te verkrijgen in de Oudheidkamer (€ 4,-/stuk) of te bestellen. Klik hier om naar de winkel te gaan.

Het laatst verschenen nummer - HKE jaargang 39, no 1; maart 2017
In dit nummer vervolgt de genealogische werkgroep haar overzicht van de van afkomst Duitse families in Eemnes. Ook staat er een artikel van Henk van Hees in, waarin de verhuizingen van Oost-Nederlanders uit de vorige afleveringen van ons blad worden samengevat en voorzien van eindconclusies. De meest verhuizingen vonden plaats in de 18e eeuw en betreffende persoenen waren hoofdzakelijk rooms-katholieke ambachtslieden.
De werkgroep plaatst vervolgens een oproep: opsporing verzocht. Het gaat om personen, die plotseling uit zicht zijn verdwenen. Voor de speurders onder ons: Jan Wiggerts (*17-02-1820), Willem Steenhof (*27-02-1832), Ernst van Ommeren (in 1805 te Eemnes gehuwd met Petronella Suijk) en vader, moeder en 7 kinderen Schoonoord-Krieger. Ook de inwonende schoonmoeder, Anna Hooijmans. Deze laatste familie verhuist naar Blaricum, maar zijn daar vanaf medio 1853 met z'n allen verdwenen.
Bert Snel schreef het volgend artikel: Levensverhaal van Toon Ruizendaal. Een boeiend verhaal met diverse anekdotes (o.a. een val in de Eemnesser kerktoren). Een verhaal ook over een harde werker, die een kleine boerderij op de Meentweg met een groentewinkel in Blaricum moest combineren om de dagelijkse kost te verdienen.
Verder: een tweede aflevering over de Eemnesser merklappen met prachtige foto's van Desirée van Oostrum.
Dan vertelt Evert van Andel over de Raboespolder, in het noorden van Eemnes. Dit is deel één van een zeer gedegen studie over de ontwikkelingen in dat gebied.
Tenslotte een bijdrage van Peter Bruin: Een Dornier op de Driest. Een Duits vliegtuig, dat onder de tweede wereldoorlog neerstortte vlak bij het veentje. Van de vier overlevenden sterven er uiteindelijk drie aan de gevolgen van de crash. De vierde man, Kurt Reissenweber, overleeft en komt in 1986 nog een keer in Eemnes de plaats van het ongeval bezoeken.

Oudere nummers en index
Hier is de index op de inhoud van verschenen nummers in te zien (bijgewerkt t/m 2016-3), inclusief alle artikelen en kleine bijdragen.
Internetgebruikers kunnen echter ook zeer effectief gebruik maken van de zoekfunctie in de collectie Sabine van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarin zijn alleen de historische artikelen tot en met 2013 opgenomen met auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden en andere gegevens. Geef dan steeds 'Eemnes' op in het veld Regio/Plaats. Na presentatie van de zoekresultaten zijn de artikelen als pdf-file te lezen. Omdat het project van het digitaliseren is gestopt, zijn er vanaf 2014 geen artikelen meer opgenomen.