DOCUMENTATIE

Sinds 2010 ordent en beschrijft de Werkgroep Documentatie allerhande documentatie op een wijze dat deze gestructureerd toegankelijk en opgeborgen is. De documentatie m.b.t. bebouwing is/wordt ondergebracht in deze collectie in samenwerking met de Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis.
De documentatie bestaat uit kleine verzamelingen die zijn geschonken door personen en sommige (soms inmiddels opgeheven) verenigingen of comités. Het kan verder gaan om knipselverzamelingen, plakboeken of kleine archieven of delen daarvan.

Een veelheid van losse documentatie is geordend en met enige samenhang ondergebracht in verzamelmappen en omslagen.
Er bestaan twee indexen: de Hoofdindex die de onderverdeling aangeeft op het niveau van de titels van de verschillende mappen en omslagen. Vooralsnog is alleen in de Oudheidkamer de gedetailleerde Index in te zien. Regelmatig worden deze bijgewerkt met nieuw ontsloten documentatie.