Tentoonstelling Eemnes en de eerste wereldoorlog geopend

Onder grote publieke belangstelling is op zaterdag 2 juni de tentoonstelling ‘Eemnes en de eerste wereldoorlog’ geopend. De expositie geeft een beeld van het leven in de eerste wereldoorlog in Eemnes. Alhoewel Nederland neutraal wist te blijven had de oorlog wel degelijk invloed op het leven van de inwoners van Eemnes. Na de eerste wereldoorlog kwamen kinderen uit o.a. Oostenrijk naar Nederland om bij te komen van de ellende die aangericht was in het land van hun herkomst. Een aantal van deze kinderen hebben zich later gevestigd in en rond Eemnes. De nazaten van enkele van deze ‘Oostenrijkse kinderen’ verrichtte de officiële opening van de tentoonstelling.
De expositie is iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 gratis toegankelijk. De verwachting is dat de tentoonstelling tot januari 2019 te bezichtigen is.

Klik hier voor alle informatie.

Uit het laatste kwartaalblad

Jaargang 40 (2018), nr. 1

Het tijdschrift van de Historische Kring begint dit keer met het laatste deel van een interview met Joop en Fie Blom, geschreven door Bert Snel, over "Het boerenleven in Eemnes rond 1950". Het gaat over de vele werkzaamheden, die de boeren verrichtten in het voorjaar en de zomer. Een ander verhaal is de "Herinnering aan een truck in de woonkamer van Laarderweg 58". Jaap Groeneveld schreef dit naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullingen op de filmbeelden, die op de Herfstavond van HKE vertoond werden over gebeurtenissen in 2002...

Klik hier voor meer informatie over het laatste kwartaalblad.

Uit het laatste kwartaalblad

Jaargang 40 (2018), nr. 1

Het tijdschrift van de Historische Kring begint dit keer met het laatste deel van een interview met Joop en Fie Blom, geschreven door Bert Snel, over "Het boerenleven in Eemnes rond 1950". Het gaat over de vele werkzaamheden, die de boeren verrichtten in het voorjaar en de zomer. Een ander verhaal is de "Herinnering aan een truck in de woonkamer van Laarderweg 58". Jaap Groeneveld schreef dit naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullingen op de filmbeelden, die op de Herfstavond van HKE vertoond werden over gebeurtenissen in 2002. Gelukkig kwam de bewoonster: mevrouw Schouten met de schrik vrij. Zowel kinderen, buurman als berger van de auto vertelden hun herinneringen aan deze gebeurtenis.

Opnieuw worden er weer afbeeldingen getoond en besproken van de merklappen (deel 5). En ook ditmaal weer het vervolg op "Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen" door leden van de werkgroep Genealogie (Henk van Hees, Harry van der Voort en Wiebe van IJken). Zij bespreken de bakkers in de Kerkstraat.

Als laatste de bespreking van de "Verzameling foto's en bebouwing Eemnes" door Rom van der Schaaf. Hij laat zien, hoe deze database gebruikt kan worden bij onderzoek met een aantal voorbeelden.

Klik hier voor meer informatie over het laatste kwartaalblad.

30 maart 2017: Algemene Ledenvergadering

Programma

20.00: Opening door de voorzitter
20.05: Presentatie ‘Groei van Eemnes van 2000e tot 9000e inwoner (1938-2016)'
21.00: Pauze, waarin een fotomoment is opgenomen voor de aanwezige 1000e inwoners
21.15: Formele deel van de Algemene Ledenvergadering
22.00 (circa): Afsluiting

De relevante stukken (Agenda, Notulen, Jaarverslagen, Begroting 2017, Verkiezing bestuursleden) zullen vanaf 11 maart a.s. beschikbaar zijn voor de leden. Zij liggen vanaf die datum ter inzage in de Oudheidkamer en staan gedeeltelijk op deze website. Desgewenst kunnen leden de stukken vanaf 11 maart worden toegezonden door het secretariaat. Zoals gebruikelijk worden de sets met de stukken ook uitgereikt voorafgaande aan de vergadering.


Laarder Courant “De Bel” (bel.courant.nu), fotograaf onbekend.

Gouden Tijden 16 maart

In het programma Gouden Tijden van 16 maart zal de onthulling van het vrijheidsmonument in Eemnes door prins Bernhard te zien zijn.
Het programma wordt op de dag regelmatig herhaald.

Na de uitzending op tv kunt u het terugvinden via:
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/gouden-tijden/

Meteen na de uitzending staat deze bovenaan. Na een week moet u even in de lijst kijken voor de juiste uitzending.