Uit het laatste kwartaalblad

Aandacht voor neergestort luchtschip en oproep herinneringen eerste Wereldoorlog

Het gevarieerde nummer HKE 2017-4 dat in december uitkwam, besteed ook aandacht aan een bijzondere gebeurtenis die precies 100 jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Op een ochtend in december 2017 werd Eemnes-Buiten opgeschrikt door knallen en lichtflitsen; men dacht dat de oorlog uitgebroken was in Eemnes. Het bleek echter te gaan om een verdwaald, onbemand Brits luchtschip dat op bakkerij Heek was terecht gekomen.
Met een in- en uitgeleide door Jaap Groeneveld heeft Merlijn van Eijk uitvoerig deze gebeurtenis en wat eraan voorafging in zijn artikel: "Brits luchtschip C26 stort neer op bakkerij Heek" verhaald. Enkele foto's met souvenirs van dit gebeuren: twee delen van de huid en een verrekijker, in bezit van de gemeente Eemnes en de Historische Kring, staan afgebeeld.

Voor de voorbereiding van een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt een oproep gedaan om foto's van gemobiliseerde Eemnessers, tijdelijk in Eemnes verblijvende Belgen enz., beschikbaar te stellen om te reproduceren.

Klik hier voor meer informatie over het laatste kwartaalblad.

30 maart 2017: Algemene Ledenvergadering

Programma

20.00: Opening door de voorzitter
20.05: Presentatie ‘Groei van Eemnes van 2000e tot 9000e inwoner (1938-2016)'
21.00: Pauze, waarin een fotomoment is opgenomen voor de aanwezige 1000e inwoners
21.15: Formele deel van de Algemene Ledenvergadering
22.00 (circa): Afsluiting

De relevante stukken (Agenda, Notulen, Jaarverslagen, Begroting 2017, Verkiezing bestuursleden) zullen vanaf 11 maart a.s. beschikbaar zijn voor de leden. Zij liggen vanaf die datum ter inzage in de Oudheidkamer en staan gedeeltelijk op deze website. Desgewenst kunnen leden de stukken vanaf 11 maart worden toegezonden door het secretariaat. Zoals gebruikelijk worden de sets met de stukken ook uitgereikt voorafgaande aan de vergadering.


Laarder Courant “De Bel” (bel.courant.nu), fotograaf onbekend.

Gouden Tijden 16 maart

In het programma Gouden Tijden van 16 maart zal de onthulling van het vrijheidsmonument in Eemnes door prins Bernhard te zien zijn.
Het programma wordt op de dag regelmatig herhaald.

Na de uitzending op tv kunt u het terugvinden via:
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/gouden-tijden/

Meteen na de uitzending staat deze bovenaan. Na een week moet u even in de lijst kijken voor de juiste uitzending.