Plaatselijke figuren – Brieven aan de toekomst overhandigd 22 mei 2017

Op maandag 22 mei ontving de Historische Kring Eemnes ‘Brieven aan de toekomst’. De brieven werden in de vorm van bundels per school overhandigd door vijf kinderen van groep 6 van basisschool Het Noorderlicht uit Eemnes. De kinderen schreven de brieven in het kader van het project Plaatselijke figuren. Ter plaatse maakte fotografe Hilde Sneep samen met de kinderen een portretfoto van voorzitter Liesbeth Lemckert en van secretaris Jaap Groeneveld

De afgelopen maanden hebben de kinderen van groep 5 en 6 van alle basisscholen uit Eemnes aan dit project gewerkt. Dit is onderdeel van het Cultuurprogramma van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. Onder leiding van fotografe Hilde Sneep hebben de kinderen bijzondere portretten van elkaar gemaakt. Bij de portretten schreven ze een brief, die gericht was aan de lezer van de toekomst. Historische Kring Eemnes gemaakt gaat deze voor de toekomst bewaren zodat de mensen die dan leven een beetje begrijpen hoe het was om in déze tijd te leven.

Het project maakt onderdeel uit van het Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. Deze programma’s laten leerlingen één keer per jaar professionele kunst beleven en één keer de eigen culturele omgeving ervaren in al haar facetten. Lokale culturele partijen zijn nauw betrokken bij de uitvoering. Om de projecten mogelijk te maken dragen de Provincie Utrecht, de gemeente en de scholen financieel bij. Benieuwd naar het hele kunstmenu en cultuurprogramma in Eemnes? Kijk op www.kunstcentraal.nl/gemeente/eemnes/.

(Fotos Hilde Sneep)

 

Boek ‘Het Dikke Torentje’ verschenen op zaterdag 13 mei

Onder grote belangstelling is op zaterdag 13 mei het eerste exemplaar van het boek 'Het Dikke Torentje' uitgereikt aan burgemeester Roland van Benthem door samensteller en schrijver Evert van Andel.

Enige jaren geleden verkocht de Hervormde Gemeente Eemnes de overtollig geworden kerk van Eemnes-Binnen, de Pieterskerk, in de volksmond ‘het Dikke Torentje’. Het ging over in particuliere handen, Het Dikke Torentje B.V., en iedereen was benieuwd wat ervan zou worden. Het is een multifunctioneel gebouw geworden voor bijeenkomsten en het werd daartoe verbouwd onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die verbouwing is met zorg gebeurd en velen hebben het resultaat dat er mag zijn en met respect voor de geschiedenis is uitgevoerd, al op twee Open Monumentendagen kunnen aanschouwen.

Het boek is vanaf heden te koop in de Oudheidkamer 20 euro per stuk. De Oudheidkamer is gevestigd aan de Raadhuislaan 2A en op zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

19 en 20 mei 2017: Anjercollectie door Historische Kring Eemnes

Op vrijdagavond 19 mei en op zaterdag 20 mei zullen collectanten van de Historische Kring Eemnes bij enkele winkelcentra staan om geld in te zamelen voor de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich tot doel om met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen bijzondere initiatieven en talent te stimuleren.

Van de door de Eemnesser collectanten verzamelde bijdragen krijgt HKE de helft. De andere helft is voor het Prins Bernhardfonds. Kortom, met uw bijdragen steunt u beide in hun werk.

13 mei 2017: Gemalendag – Gemaal Eemnes open

13 mei 2017: Gemalendag – Gemaal Eemnes open

Tijdens de jaarlijks en landelijke Molen- en Gemalendag wordt de werking van Gemaal Eemnes bij de Eemnesser sluis weer gedemonstreerd. In de afgelopen jaren kwamen er al honderden bezoekers uit veel plaatsen in de omgeving. In de machinekamer kunt u zien en horen hoe de grote ruim 90 jaar oude elektrische pompen werken. Elk half uur geven mensen van Waterschap Vallei en Veluwe een demonstratie met starten en draaien van de machines. In een andere ruimte van het gemaal vertellen leden van de Historische Kring Eemnes over de geschiedenis van de bemaling van de Eemnesser polder en er wordt een film vertoond.

Combineer het bezoek met een fietstochtje door de mooie Eemnesser polder en langs de Eem. Of kom lopend langs het klompenpad Nesserpad. Bij slecht weer of als u moeilijk ter been bent kunt u met de auto komen. Er is parkeerterrein aan de noordkant van de boerderij bij de sluis.

Adres: Gemaal Eemnes, Korte Maatsweg 5, 3755 PK Eemnes. Op deze dag open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

NB: Waterschap Vallei & Veluwe verzorgt met medewerking van HKE ook excursies op verzoek voor scholieren en groepen geïnteresseerden. Contact kan worden opgenomen met: de afdeling Educatie van het waterschap, e-mail: educatie@vallei-veluwe.nl.

13 mei 2017: Presentatie boek “Het Dikke Torentje”.

Geschiedenis van het Dikke Torentje grondig uitgezocht

Enige jaren geleden verkocht de Hervormde Gemeente Eemnes de overtollig geworden kerk van Eemnes-Binnen, de Pieterskerk, in de volksmond ‘het Dikke Torentje’. Het ging over in particuliere handen, Het Dikke Torentje B.V., en iedereen was benieuwd wat ervan zou worden. Het is een multifunctioneel gebouw geworden voor bijeenkomsten en het werd daartoe verbouwd onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die verbouwing is met zorg gebeurd en velen hebben het resultaat dat er mag zijn en met respect voor de geschiedenis is uitgevoerd, al op twee Open Monumentendagen kunnen aanschouwen.

Evert van Andel, actief lid van de Historische Kring Eemnes en diepgraver in bebouwingsgeschiedenis, werd door Tijs Blom gevraagd of hij de geschiedenis van de kerk kon uitzoeken en beschrijven. De bedoeling was er een boek van te maken en uit te geven. Een voorproefje laat al zien dat het boek er ook mag zijn. Het zal worden gepresenteerd op zaterdag 13 mei, om 16.00 uur in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes, Raadhuislaan 2A te Eemnes. Geïnteresseerden kunnen het ter plekke na de presentatie (tot 17.00 uur) kopen voor €20 per stuk. Ook op volgende zaterdagen zal het boek in de Oudheidkamer te koop zijn, maar dan tijdens de gewone openingstijden tussen 14.00 en 16.00 uur.

Koningsdag: programma Historische Kring Eemnes

Koningsdag programma Historische Kring Eemnes

In de loop van de jaren heeft Eemnes een regionaal bekende reputatie opgebouwd wat betreft het vieren van feesten. Koningsdag zet die traditie voort, met dank aan het Feestcomité Eemnes dat het elk jaar weer klaar speelt met hulp van diverse lokale organisaties een spetterend feest neer te zetten.

Ook de Historische Kring Eemnes doet daar al vele jaren aan mee met een aantal eigen programmadelen:

9.00-9.10 Klokkenluiden door het Eemnesser Klokkenluidersgilde
Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen van dit werk is de moeite waard.

9.00-13.00 Kraam op Wakkeredijk
In de kraam van de Historische Kring Eemnes worden interessante boeken, kwartaalboekjes, kaarten, CD’s en DVD’s over Eemnes verkocht met Koningsdagkorting. Er is ook een ruime sortering tweedehands historische boeken.

10.00-15.30 Torenbeklimmen Grote Kerk
In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht en hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe. En .... bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!

11.00-16.00 Expositie ‘Streekdrachten in Eemnes’
De Oudheidkamer is op deze dag geopend om de lopende expositie te bewonderen. 
Zie voor bijzonderheden onze website.

HKE bracht “1000e Eemnessers” bijeen op 30 maart

HKE bracht “1000e Eemnessers” bijeen

Donderdagavond 30 maart j.l. had de Historische Kring Eemnes (HKE) een bijzondere bijeenkomst in De Hilt. Het binnenhalen van de 9000e inwoner op 27 december 2016 was een mooie gelegenheid om eens naar haar voorgangers te kijken. Allen behalve de 1000e, die geheel onbekend is en ver voor 1800 leefde, bleken ze bekend in de gedigitaliseerde leggers van de Laarder Courant “De Bel”. Na wat speurwerk zijn ze getraceerd en uitgenodigd. Van de acht zijn er uiteindelijk zes verschenen.
Henk van Hees presenteerde een historische terugblik op de groei van Eemnes aan de hand van de krantenberichten, kaartjes van de dorpskern en hoogtepunten in het betreffende jaar van de duizendtallen. Hij vroeg de gasten af en toe wat herinneringen.

Zie voor een verslag de pagina HKE vertelt / 2017.

Presentatie ‘Groei van Eemnes’

30 maart 2017: Presentatie ‘Groei van Eemnes van de 2000e tot de 9000e inwoner (1938-2016)’

Eind 2016 bereikte de gemeente Eemnes de omvang van 9000 inwoners. Voor de Historische Kring Eemnes was dat aanleiding om daar aandacht aan te besteden. De namen van alle eerdere duizendtallige inwoners vanaf de 2000e in 1938 werden achterhaald dankzij de gedigitaliseerde Laarder Courant “De Bel”. Een stukje in De Rotonde in de column ‘De Historische Kring Eemnes vertelt ...’ daarover was snel gemaakt (zie ook op deze site Eemnes Toen / HKE Vertelt). Daarnaast ontstond de gedachte om deze mensen eens bij elkaar te brengen. Zeven van de acht zijn inmiddels gevonden en zij bleken allen bereid daaraan mee te werken. Dit zal nu gebeuren tijdens de gelegenheidspresentatie over de groei en de verandering van Eemnes gezien langs de jaren waarin de acht duizendtallen werden bereikt. De beeldpresentatie zal historisch beeldmateriaal laten zien naast wat er nu van is geworden.
De presentatie wordt gehouden van 20.00-21.00 uur in Sport- en Recreatiecentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes. Gratis toegang voor leden en niet-leden (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Aansluitend wordt om 21.15 de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Eemnes bekend als ‘themenesse’ in 1269

De HKE werd er onlangs op geattendeerd dat het in 2019 750 jaar geleden zal zijn dat Eemnes voor het eerst werd genoemd, weliswaar als ‘themenesse’. HKE heeft inmiddels hierover het gemeentebestuur geïnformeerd en contact opgenomen met de Stichting Feestcomité Eemnes. De vraag is nog open of daar iets mee gedaan gaat worden en wat. Het staat in de week, om zo te zeggen.
Mevrouw A. Johanna Maris schreef in haar boek Eemnes – Rechtskundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap hier in 1947 al over. De plaatsaanduiding komt voor in een oorkonde die in 1269 is opgesteld door de deken en het kapittel van de St. Janskerk in Utrecht. Dit kapittel gaf haar goederen in ‘themenesse’ in pacht voor 20 schellingen per jaar. Van een dorp is nog geen sprake. De kop van de kopie uit 1339 schrijft overigens het toen gangbare ‘emnesse’. De acte bevindt zich in Het Utrechts Archief.

Nieuwjaarsreceptie gemeente

Liesbeth Lemckert, voorzitter van de Historische Kring Eemnes, verwelkomt Piet Renes als eerste in 2017 nieuw aangemelde lid van de vereniging tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Eemnes op 10 januari j.l. Bestuursleden Betsy Seure en Jaap Groeneveld kijken toe. De avond leverde nog vijf nieuwe leden op. Wie volgt?’

(foto Studio Kastermans)