Informatiebord Algemene Begraafplaats Eemnes onthuld

In 2009 verscheen van de hand van Wiebe van IJken, actief lid van de Werkgroep Genealogie binnen de Historische Kring Eemnes een rapport voor het behoud en herstel van de oude graven op de beide begraafplaatsen in Eemnes. Met het gemeentebestuur van Eemnes werd een traject ingegaan voor het herstel van het oudste, voorste gedeelte uit 1829 van de Algemene Begraafplaats. Verscheidene oude zerken lagen er gebroken en verzakt bij. Als eerste werd er begraven ds. Jan Jacob de Jongh, overleden 27 juni 1829, predikant te Eemnes-Buiten.

Vanaf 1 januari 1829 was het bij wet verboden in kerken te begraven. De gemeente Eemnes richtte daarom deze begraafplaats in. De eigenaren van graven in de hervormde kerken, de Grote of Nicolaaskerk in Eemnes-Buiten en de Pieterskerk in Eemnes-Binnen, kregen een vak met eigendomsgraven. De andere drie vakken kwamen aan de diaconieën van deze kerken en de burgerlijke gemeente. De Eemnesser katholieken hadden overigens al sinds 1827 hun eigen begraafplaats aan de Wakkerendijk.

De diaconievakken zijn in 1928 geruimd en opnieuw ingedeeld. Uitbreidingen volgden in 1950 en 1998. Omdat er niet altijd een grafmonument werd geplaatst of houten monumenten verdwenen, zijn er op het gemeentevak nog slechts twee grafmonumenten aanwezig. Met name de grafzerken in het vak met eigendomsgraven behoren tot het Eemnesser funeraire erfgoed.

Om de historie van dit funeraire erfgoed levend te houden, heeft de Historische Kring Eemnes, met name Ruud Ham en Jaap Groeneveld, het informatiebord ontworpen en in eigen beheer gemaakt. Het is op zaterdag 9 juni aangeboden aan de gemeente en onthuld door burgemeester Roland van Benthem in aanwezigheid van betrokkenen en belangstellenden.

Geschiedenis van Eemnes voor de jeugd

Foto: Kastermans, t.b.v. en met toestemming Gemeente Eemnes.

Op dinsdagmiddag 22 mei was de bibliotheek in Eemnes vol uitgelaten kinderstemmen. Delegaties uit groepen 6 t/m 8 van de zes basisscholen van Eemnes waren uitgenodigd om de presentatie van de herziene tweede druk van het boekje ‘Eemnes, waar ik woon’ bij te wonen en boekjes voor hun school in ontvangst te nemen.

In 2006 heeft oud-schoolhoofd van de Mariaschool, Jan Out, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de destijds nog zelfstandige bibliotheek het boekje geschreven voor de schooljeugd, in het bijzonder groep 6. Zo zou het lezen en de belangstelling voor de geschiedenis van Eemnes worden gestimuleerd. Jaarlijks kregen de kinderen een boekje.

Inmiddels is de oplage al enige jaren verbruikt. Bij de Historische Kring Eemnes kwamen wel eens vragen of het boekje te koop was. Afgezien van af en toe een gebruikt exemplaar, nee. Dit bracht de kring op het idee in samenwerking met Jan Out een heruitgave te verzorgen. Omdat in de afgelopen twaalf jaar wel wat zaken zijn veranderd en er enkele nieuwe inzichten zijn, is het boekje op punten herzien. Dankzij de Rabo Clubkas Campagne van 2017 en een aanvullende bijdrage van de Gemeente Eemnes kon een herdruk verschijnen. Omdat die van groep 7 en 8 het boekje hebben gemist, krijgen zij dit jaar ook één.

De scholen hebben allemaal een kind mogen aanwijzen om een eerste boekje in ontvangst te nemen. De Wegwijzer en het Noorderlicht, die in het nieuwe schooljaar samengaan in de nieuwe school de 7-Sprong hebben samen een meisje aangewezen dat nu nog in Hilversum woont, maar dan in Eemnes zal wonen. Zij zal dadelijk weten op wat voor historische grond ze gaat wonen. Ook is er een jongeman die erg bezig is met lokale geschiedenis. Misschien een toekomstige bestuurslid voor HKE, die graag verjonging wil. Enkele anderen hebben prijzen gewonnen voor de gedichtenwedstrijd in verband met 4 en 5 mei. Uiteraard werden ook de Rabobank en de Gemeente Eemnes bedankt met een eerste exemplaar.

Wipkarn 13 februari j.l. verplaatst

Op 13 februari j.l. is de wipkarn opgehaald door medewerkers van Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven (bij Westbroek). Nadat het Zuiderzeemuseum en het Openluchtmuseum (collectie) hem niet wilden hebben, hebben we hem aan dat museum aangeboden. In het Streekmuseum Vredegoed ligt ook de blaasbalg van smederij Van Hamersveld, die wij ooit in bruikleen hadden.
De laatste eigenaar van de karn en karnwip was ene Van Hamersveld die op Meentweg 3 woonde en de stellage heeft gemaakt om e.e.a. te demonstreren op de tentoonstelling in het Oude Raadhuis t.g.v. 625 jaar stadsrechten Eemnes.

Nieuwe tentoonstelling geopend op 30 september

Op zaterdag 30 september is ondanks het slechte weer onder grote publieke belangstelling de tentoonstelling ‘Coraline Bäcker Eemnesser schilderes’ feestelijk geopend. De tentoonstellingsruimte is hiervoor omgedoopt tot een heuse galerie. Na een korte toespraak door de voorzitter van de Historische Kring, Liesbeth Lemckert en de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, Bart Nouwens was het de eer aan Coraline Bäcker om de tentoonstelling officieel te openen. Dat gebeurde door een schilderij te onthullen dat Coraline speciaal voor deze tentoonstelling heeft gemaakt. Ook dit was een schilderij dat Eemnes (het Sluisje) als onderwerp heeft, net als veel van de andere doeken. In de vitrines lagen een aantal andere kunstwerken die Coraline tijdens haar veelzijdige carrière heeft gemaakt. De tentoonstelling is de komende maanden in de Oudheidkamer te bewonderen. Iedere zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Cadeaubon HKE voor nieuwe inwoners

De gemeente Eemnes heeft een speciale doos samengesteld om nieuwe inwoners wegwijs in het dorp te maken en hen een warm welkom te geven. In de box zitten folders, brochures, cadeaubonnen, een boek, schrijfblok en andere leuke en nuttige spullen van culturele instellingen, verenigingen, basisscholen en ondernemers uit Eemnes. Een van de cadeaubonnen betreft een jaarlidmaatschap van de Historische Kring Eemnes.

Wethouder Jan den Dunnen reikte op dinsdag 15 augustus 2017 de eerste welkomstdoos uit.