AGENDA 2017

30 maart 2017: Presentatie ‘Groei van Eemnes van de 2000e tot de 9000e inwoner (1938-2016)’

Eind 2016 bereikte de gemeente Eemnes de omvang van 9000 inwoners. Voor de Historische Kring Eemnes was dat aanleiding om daar aandacht aan te besteden. De namen van alle eerdere duizendtallige inwoners vanaf de 2000e in 1938 werden achterhaald dankzij de gedigitaliseerde Laarder Courant “De Bel”. Een stukje in De Rotonde in de column ‘De Historische Kring Eemnes vertelt ...’ daarover was snel gemaakt (zie ook op deze site Eemnes Toen / HKE Vertelt). Daarnaast ontstond de gedachte om deze mensen eens bij elkaar te brengen. Zeven van de acht zijn inmiddels gevonden en zij bleken allen bereid daaraan mee te werken. Dit zal nu gebeuren tijdens de gelegenheidspresentatie over de groei en de verandering van Eemnes gezien langs de jaren waarin de acht duizendtallen werden bereikt. De beeldpresentatie zal historisch beeldmateriaal laten zien naast wat er nu van is geworden.
De presentatie wordt gehouden van 20.00-21.00 uur in Sport- en Recreatiecentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes. Gratis toegang voor leden en niet-leden (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Aansluitend wordt om 21.15 de Algemene Ledenvergadering gehouden.


Laarder Courant “De Bel” (bel.courant.nu), fotograaf onbekend.

30 maart 2017: Algemene Ledenvergadering

Programma
20.00: Opening door de voorzitter
20.05: Presentatie ‘Groei van Eemnes van 2000e tot 9000e inwoner (1938-2016)'
21.00: Pauze, waarin een fotomoment is opgenomen voor de aanwezige 1000e inwoners
21.15: Formele deel van de Algemene Ledenvergadering
22.00 (circa): Afsluiting

De relevante stukken (Agenda, Notulen, Jaarverslagen, Begroting 2017, Verkiezing bestuursleden) zullen vanaf 11 maart a.s. beschikbaar zijn voor de leden. Zij liggen vanaf die datum ter inzage in de Oudheidkamer en staan gedeeltelijk op deze website. Desgewenst kunnen leden de stukken vanaf 11 maart worden toegezonden door het secretariaat. Zoals gebruikelijk worden de sets met de stukken ook uitgereikt voorafgaande aan de vergadering.

 

Expositie “Streekdrachten in Eemnes” - laatste dag 16 september 2017

Zoals in veel plaatsen in het verleden werd ook in Eemnes een lokale of regionale ‘klederdracht’ gedragen. Eemnes had geen eigen lokale dracht zoals nog tot vrij recent gangbaar was in Bunschoten en Spakenburg met hun zeer eigen dracht. In Eemnes werden verschillende streekdrachten gedragen tot in de eerste helft van de 20e eeuw. Dat uitte zich vooral bij de vrouwen en de drachten werd vooral bepaald door religie, stand en in zekere mate door de generatie. Rouw en niet-rouw speelden daarbij een belangrijke rol bij de keuze van kleding- en sierelementen.

De tentoonstelling is gewoonlijk te bezichtigen op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes, Raadluislaan 2A, Eemnes. Op Koningsdag en Open Monumentendag (9 september) ook en langer open; zie hierna. De toegang is gratis.

Zie voor meer informatie Expositie.


Foto: P. Wonder, Eemnes.
  Foto: R. Ham, Eemnes.

27 april 2017: Koningsdag, programma Historische Kring Eemnes

In de loop van de jaren heeft Eemnes een regionaal bekende reputatie opgebouwd wat betreft het vieren van feesten. Koningsdag zet die traditie voort, met dank aan het Feestcomité Eemnes dat het elk jaar weer klaar speelt met hulp van diverse lokale organisaties een spetterend feest neer te zetten.

Ook de Historische Kring Eemnes doet daar al vele jaren aan mee met een aantal eigen programmadelen:

9.00-9.10 Klokkenluiden door het Eemnesser Klokkenluidersgilde
Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen van dit werk is de moeite waard.

9.00-13.00 Kraam op Wakkeredijk
In de kraam van de Historische Kring Eemnes worden interessante boeken, kwartaalboekjes, kaarten, CD’s en DVD’s over Eemnes verkocht met Koningsdagkorting. Er is ook een ruime sortering tweedehands historische boeken.

10.00-15.30 Torenbeklimmen Grote Kerk
In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht en hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe. En .... bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!

11.00-16.00 Expositie ‘Streekdrachten in Eemnes’
De Oudheidkamer is op deze dag geopend om de lopende expositie te bewonderen. Zie elders op deze site.

 

13 mei 2017: Gemalendag – Gemaal Eemnes open

Tijdens de jaarlijks en landelijke Molen- en Gemalendag wordt de werking van Gemaal Eemnes bij de Eemnesser sluis weer gedemonstreerd. In de afgelopen jaren kwamen er al honderden bezoekers uit veel plaatsen in de omgeving. In de machinekamer kunt u zien en horen hoe de grote ruim 90 jaar oude elektrische pompen werken. Elk half uur geven mensen van Waterschap Vallei en Veluwe een demonstratie met starten en draaien van de machines. In een andere ruimte van het gemaal vertellen leden van de Historische Kring Eemnes over de geschiedenis van de bemaling van de Eemnesser polder en er wordt een film vertoond.

Combineer het bezoek met een fietstochtje door de mooie Eemnesser polder en langs de Eem. Of kom lopend langs het klompenpad Nesserpad. Bij slecht weer of als u moeilijk ter been bent kunt u met de auto komen. Er is parkeerterrein aan de noordkant van de boerderij bij de sluis.

Adres: Gemaal Eemnes, Korte Maatsweg 5, 3755 PK Eemnes. Op deze dag open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

NB: Waterschap Vallei & Veluwe verzorgt met medewerking van HKE ook excursies op verzoek voor scholieren en groepen geïnteresseerden. Contact kan worden opgenomen met: de afdeling Educatie van het waterschap, e-mail: educatie@vallei-veluwe.nl.

Geschiedenis van het Dikke Torentje grondig uitgezocht

Enige jaren geleden verkocht de Hervormde Gemeente Eemnes de overtollig geworden kerk van Eemnes-Binnen, de Pieterskerk, in de volksmond ‘het Dikke Torentje’. Het ging over in particuliere handen, Het Dikke Torentje B.V., en iedereen was benieuwd wat ervan zou worden. Het is een multifunctioneel gebouw geworden voor bijeenkomsten en het werd daartoe verbouwd onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die verbouwing is met zorg gebeurd en velen hebben het resultaat dat er mag zijn en met respect voor de geschiedenis is uitgevoerd, al op twee Open Monumentendagen kunnen aanschouwen.

Evert van Andel, actief lid van de Historische Kring Eemnes en diepgraver in bebouwingsgeschiedenis, werd door Tijs Blom gevraagd of hij de geschiedenis van de kerk kon uitzoeken en beschrijven. De bedoeling was er een boek van te maken en uit te geven. Een voorproefje laat al zien dat het boek er ook mag zijn. Het zal worden gepresenteerd op zaterdag 13 mei, om 16.00 uur in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes, Raadhuislaan 2A te Eemnes. Geïnteresseerden kunnen het ter plekke na de presentatie (tot 17.00 uur) kopen voor €17,50 per stuk. Ook op volgende zaterdagen zal het boek in de Oudheidkamer te koop zijn, maar dan tijdens de gewone openingstijden tussen 14.00 en 16.00 uur.

19 en 20 mei 2017: Anjercollectie door Historische Kring Eemnes

Op vrijdagavond 19 mei en op zaterdag 20 mei zullen collectanten van de Historische Kring Eemnes bij enkele winkelcentra staan om geld in te zamelen voor de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich tot doel om met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen bijzondere initiatieven en talent te stimuleren. Van de door de Eemnesser collectanten verzamelde bijdragen krijgt HKE de helft. De andere helft is voor het Prins Bernhardfonds. Kortom, met uw bijdragen steunt u beide in hun werk.

De collecte heeft deze keer afgerond €1062 opgebracht, waarvoor alle gulle gevers hartelijk  worden bedankt, evenals de vrijwilligers die er hun vrije tijd aan hebben besteed. HKE krijgt dus €531 hiervan.  

23 juni: Toren beklimmen tijdens Gooise Wandel4daagse   (www.wandelvierdaagsehetgooi.nl)

De inmiddels traditionele Gooise Wandel4daagse komt elk jaar door Eemnes. Voor de wandelaars is er de gelegenheid om de toren van de Grote of Nicolaaskerk (Kerkstraat 16) te beklimmen tussen 8.45 en 13.00 uur; gratis toegang voor de wandelaars. NB: De kerk zal deze keer niet te bezichtigen zijn.

Ook niet-wandelaars kunnen tijdens deze opening de toren beklimmen tegen betaling van één euro. Ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van Eemnes leiden bij mooi weer naar een magnifiek uitzicht. De Domtoren in Utrecht en hoogbouw van Amsterdam zijn te zien, evenals de noordrand van de Veluwe. En .... bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook een belevenis!

 

9 september: Open Monumentendag Eemnes

Jaarlijks organiseert de Historische Kring Eemnes in samenwerking met de eigenaren van de betreffende gebouwen en met steun van het gemeentebestuur de Open Monumentendag in de gemeente Eemnes.

Dit jaar zal in samenwerking met de Historische Kring Blaricum en de Historische Kring Laren een fietstocht langs lokale monumenten, de oudheidkamers en allerhande andere bezienswaardigheden in de BEL-Gemeenten worden georganiseerd in het kader van het thema 'Boeren, burgers en buitenlui'. In dat verband zal ook de Blommenhoeve (Meentweg 37A), bekend van de 'BOERenMARKT' en Buitenlevenfairs, kunnen worden bezocht waar even gerust kan worden en een verfrissing en een hapje kan worden genuttigd.
De fietsroute kan op zaterdag 9 september opgehaald worden in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes vanaf 9.00 uur (in Blaricum en Laren om 10.00 uur).

Van de kerken in de gemeente zijn dit jaar de Grote of Nicolaaskerk (Kerkstraat 16) tussen 10.00 en 16.00 uur  en de H. Nicolaaskerk (Wakkerendijk 60)  tussen 11.00 en 16.00 uur te bezichtigen. Gedurende een groot deel van de openstelling zal orgelspel klinken in deze beide Nicolaaskerken. Wegens een bijeenkomst aldaar zal de voormalige Pieterskerk “het Dikke Torentje” (Wakkerendijk 49) deze keer niet zijn te bezichtigen. 
Het Eemnesser Klokkenluidersgilde zal de klokken van de Grote Kerk allen vanaf 10.00 uur en van het Dikke Torentje steeds vanaf 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en in verband met een huwelijk om ca. 16.00 uur gedurende 10 minuten laten beieren.
De toren van de Grote of Nicolaaskerk aan de Kerkstraat zal te beklimmen zijn tussen 10.10 en 15.30 uur. Het uitzicht is bij mooi weer overweldigend.
Het gemaal in de Eemnesservaart (Korte Maatweg 5) wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe open gesteld van 10.00 tot 16.00 uur. De oude machines worden regelmatig in werking gezet en deskundigen zullen uitleg geven over deze installatie die tot een van de oudste elektrische gemalen in Nederland behoort. Ook wordt een film in het gemaal vertoond en uitleg gegeven over polder- en waterbeheer.
De Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A) is deze dag geopend van 9.00 tot 16.00 uur (normaal elke zaterdag 14.00 tot 16.00 uur), waar de verlengde tentoonstelling 'Streekdrachten in Eemnes' nog zal zijn te bezichtigen (zaterdag 16 september allerlaatste gelegenheid).

Zaterdag 16 september In&Uit Markt in de Hilt van 10.00 - 14.00 uur

Bezoek de stand van de Historische Kring Eemnes in de sportzaal.
Ontdek wat de HKE voor Eemnes betekent.
Ontdek wat u/jij voor de HKE kunt betekenen.

 

Zaterdag 30 september: Opening tentoonstelling “Coraline Bäcker – Eemnesser schilderes”

In ons kwartaalblad nummer 2 van 2016 stond het “Interview met Coraline Bäcker – Beelden kunstenares” door Jan Delfgou. Naar aanleiding daarvan is Coraline bereid gevonden om een tentoonstelling van haar werk te helpen realiseren. Zij is een bekend Eemnesser kunstenares, die ook veel van Eemnes vastlegt op een frisse herkenbare expressionistische wijze.

Coraline Bäcker (1944), die al jong talent bleek te hebben voor tekenen, kreeg haar eerste tekenlessen van glazenier Jelle Willemsz. Op zijn aanraden bekwaamde ze zich daarna op 16-jarige leeftijd op de Avondacademie voor Beeldende Kunst in Arnhem. Ze maakte van haar liefhebberij haar beroep en was onderwijl botanisch tekenares op de Landbouwhogeschool in Wageningen. In 1967, toen ze Amsterdam woonde, kreeg ze een belangrijke opdracht voor het tekenen van 150 pentekeningen als illustraties voor Het Groot Internationaal Kruidenboek van Wina Born. Verder produceerde ze ontwerpen voor Lanarte, een bedrijf in borduurwerken, en ze schilderde vooral  bloemarrangementen van Marcel Wolterinck, die wereldwijd werden verspreid als posters en kaarten.

In 1976 verhuist het gezin Boomsma-Bäcker naar Eemnes. Coraline gaat schilderles geven, eerst aan huis, vier jaar in Hierden. Van 1986 tot 2006 heeft ze een eigen atelier aan het Mauvezand in Laren. Sindsdien werkt ze in haar atelier in een boerderij aan de Wakkerendijk. Hier doet ze veel inspiratie op. Ze geniet van de polder en de natuur. Haar favoriete plekken zijn de Zomerdijk met de waaien, het Sluisje en sommige boerderijen aan de Wakkerendijk en Eemnes. Ze heeft niettemin een breed genre aan onderwerpen, zoals ook portretten, bloemen, stillevens en paarden. In binnen- en buitenland is werk van haar tentoongesteld en in verschillende tijdschriften is over haar werk gepubliceerd.

De opening vindt plaats om 14.15 uur (inloop deze keer vanaf 13.45 uur!) in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes, (Raadhuislaan 2A). De tentoonstelling is voorts elke zaterdag te bezichtigen op de reguliere tijden tussen 14.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.

Donderdag 9 november: Herfstavond met film “650 Jaar Eemnes - 2002”

20.00 uur, in “De Hilt”, Hasselaarlaan 1C, Eemnes

HKE heeft dit jaar enkele video-films over 2002 geschonken gekregen van Hans Pouw. Deze films, door hemzelf opgenomen en samengesteld, zijn professionele opnamen en met een vakkundig uitgewerkt eindresultaat. Zij zijn een welkome toevoeging aan onze verzameling.

Onder deze drie films is die over de festiviteiten ter gelegenheid van de viering 650-jarig stadsrechten van Eemnes op zaterdag 20 september 2002. Daarin komen voor de optocht, de volksspelen, oude boerenwerktuigen, het dorpsdiner. Veel mensen zijn te herkennen en dat is een mooie gelegenheid na 15 jaar herinneringen op te halen.

Na de pauze wordt nog een toegift gegeven met een andere film.

De toegang is gratis voor leden en belangstellenden; inloop vanaf 19.30 met koffie en thee. Ter dekking van de kosten is er de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven.