AGENDA 2018

5 april 2018:  Algemene Ledenvergadering

in De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes.

19.30: Inloop

20.00: Opening door de voorzitter, mededelingen en vaststellen agenda

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2017

Jaarverslag 2017

-  Verslag van de kascommissie over 2017

Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018

-  Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018

-  Verkiezing bestuursleden (zie kwartaalblad HKE 2018-1 dat elk lid omstreeks 17 april ontvangt)

-  Activiteiten en overige mededelingen

-  Rondvraag

20.45 (ca.): Pauze

 

21.00: Cocky Eek en 'Polderziel'

-  Terugblik op ‘Polderziel’, de film die Cocky Eek in 2000 maakte als afstudeeropdracht. Video-interview met haar, waarin ze verteld over het hoe en waarom en hoe ze dat beleefde. Zij groeide op in Eemnes. 

-  Film ‘Polderziel’, waarin geïnterviewd werden markante Eemnessers: Sylvester 'Kuuk' van der Ent, Piet Klaasse, Han van Oostrum, Teus Roodhart en Mart Scherpenzeel.

22.00 (ca.): Afsluiting

 

27 april 2018: Koningsdag, programma Historische Kring Eemnes

In de loop van de jaren heeft Eemnes een regionaal bekende reputatie opgebouwd wat betreft het vieren van feesten. Koningsdag zet die traditie voort, met dank aan het Feestcomité Eemnes dat het elk jaar weer klaar speelt met hulp van diverse lokale organisaties een spetterend feest neer te zetten.

Ook de Historische Kring Eemnes doet daar al vele jaren aan mee met een aantal eigen programmadelen:

9.00-9.10 Klokkenluiden door het Eemnesser Klokkenluidersgilde

Het Gilde zal de klokken van de Grote Kerk aan de Kerkstraat en het Dikke Torentje als vanouds vakkundig en vrolijk laten beieren. Het bewonderen van dit werk is de moeite waard.

9.00-13.00 Kraam op Wakkeredijk

In de kraam van de Historische Kring Eemnes worden interessante boeken, kwartaalboekjes, kaarten, CD’s en DVD’s over Eemnes verkocht met Koningsdagkorting. Er is ook een ruime sortering tweedehands historische boeken.

10.00-15.30 Torenbeklimmen Grote Kerk

In de toren van de Grote of Nicolaaskerk kan voor slechts één euro via de torenwenteltrap met ontelbare treden naar het ‘hoogste’ punt van Eemnes worden geklommen. Bij mooi weer zijn de Domtoren in Utrecht en hoogbouw in Amsterdam te zien, evenals de noordrand van de Veluwe. En .... bij minder mooi weer is de tocht naar boven ook al een belevenis!

Vanaf 10.30 Gerard Wortel in de Oudheidkamer

Een spontaan optreden van Gerard Wortel, onze welbekende dorpsdichter en kleinkunstenaar, in de Oudheidkamer verleden jaar viel erg in de smaak. Hij komt weer, al naar gelang hoe het valt, op eigen initiatief of op verzoekt liedjes zingen onder begeleiding van zijn onafscheidelijke gitaar. Het einde van zijn repertoire is niet te peilen, zodat ook de eindtijd niet was vast te stellen. Dat is dus een verrassing voor wie te laat is.

11.00-16.00 Expositie ‘Coraline Bäcker, Eemnesser schilderes

De Oudheidkamer is op deze dag geopend om de lopende expositie te bewonderen. Zie elders op deze site.

12 mei (zaterdag)

Gemalendag, openstelling en demonstraties Gemaal Eemnes, ondersteunt door HKE

8 september (zaterdag)

Open Monumentendag, met openstelling kerken, Gemaal Eemnes en Oudheidkamer

8 november (donderdag)

Herfstavond in De Hilt vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30, met n.o.t.k. presentatie

5 januari 2019 (zaterdag):

Nieuwjaarsreceptie in Oudheidkamer 16.00-17.00 uur, voor leden en belangstellenden