30 maart 2017: Algemene Ledenvergadering

Programma

20.00: Opening door de voorzitter
20.05: Presentatie ‘Groei van Eemnes van 2000e tot 9000e inwoner (1938-2016)'
21.00: Pauze, waarin een fotomoment is opgenomen voor de aanwezige 1000e inwoners
21.15: Formele deel van de Algemene Ledenvergadering
22.00 (circa): Afsluiting

De relevante stukken (Agenda, Notulen, Jaarverslagen, Begroting 2017, Verkiezing bestuursleden) zullen vanaf 11 maart a.s. beschikbaar zijn voor de leden. Zij liggen vanaf die datum ter inzage in de Oudheidkamer en staan gedeeltelijk op deze website. Desgewenst kunnen leden de stukken vanaf 11 maart worden toegezonden door het secretariaat. Zoals gebruikelijk worden de sets met de stukken ook uitgereikt voorafgaande aan de vergadering.


Laarder Courant “De Bel” (bel.courant.nu), fotograaf onbekend.

Presentatie ‘Groei van Eemnes’

30 maart 2017: Presentatie ‘Groei van Eemnes van de 2000e tot de 9000e inwoner (1938-2016)’

Eind 2016 bereikte de gemeente Eemnes de omvang van 9000 inwoners. Voor de Historische Kring Eemnes was dat aanleiding om daar aandacht aan te besteden. De namen van alle eerdere duizendtallige inwoners vanaf de 2000e in 1938 werden achterhaald dankzij de gedigitaliseerde Laarder Courant “De Bel”. Een stukje in De Rotonde in de column ‘De Historische Kring Eemnes vertelt ...’ daarover was snel gemaakt (zie ook op deze site Eemnes Toen / HKE Vertelt). Daarnaast ontstond de gedachte om deze mensen eens bij elkaar te brengen. Zeven van de acht zijn inmiddels gevonden en zij bleken allen bereid daaraan mee te werken. Dit zal nu gebeuren tijdens de gelegenheidspresentatie over de groei en de verandering van Eemnes gezien langs de jaren waarin de acht duizendtallen werden bereikt. De beeldpresentatie zal historisch beeldmateriaal laten zien naast wat er nu van is geworden.
De presentatie wordt gehouden van 20.00-21.00 uur in Sport- en Recreatiecentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes. Gratis toegang voor leden en niet-leden (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Aansluitend wordt om 21.15 de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Gouden Tijden 16 maart

In het programma Gouden Tijden van 16 maart zal de onthulling van het vrijheidsmonument in Eemnes door prins Bernhard te zien zijn.
Het programma wordt op de dag regelmatig herhaald.

Na de uitzending op tv kunt u het terugvinden via:
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/gouden-tijden/

Meteen na de uitzending staat deze bovenaan. Na een week moet u even in de lijst kijken voor de juiste uitzending.