Eemnes bekend als ‘themenesse’ in 1269

De HKE werd er onlangs op geattendeerd dat het in 2019 750 jaar geleden zal zijn dat Eemnes voor het eerst werd genoemd, weliswaar als ‘themenesse’. HKE heeft inmiddels hierover het gemeentebestuur geïnformeerd en contact opgenomen met de Stichting Feestcomité Eemnes. De vraag is nog open of daar iets mee gedaan gaat worden en wat. Het staat in de week, om zo te zeggen.
Mevrouw A. Johanna Maris schreef in haar boek Eemnes – Rechtskundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap hier in 1947 al over. De plaatsaanduiding komt voor in een oorkonde die in 1269 is opgesteld door de deken en het kapittel van de St. Janskerk in Utrecht. Dit kapittel gaf haar goederen in ‘themenesse’ in pacht voor 20 schellingen per jaar. Van een dorp is nog geen sprake. De kop van de kopie uit 1339 schrijft overigens het toen gangbare ‘emnesse’. De acte bevindt zich in Het Utrechts Archief.